STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4711 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm đa lòng Multilumen Access Catheters (MACTM) Kits and Sets TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-032/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

4712 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm đa nòng Arrow® Multiple-Lumen Central Venous Catheterization TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-029e/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

4713 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm đơn/đa nòng Arrow® Central Venous Catheterization Kit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-029a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

4714 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm đơn/đa nòng Arrow® Central Venous Catheterization Kit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-029c/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

4715 Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm đơn/đa nòng Arrow® Central Venous Catheterization Kit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-029f/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

4716 Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm; bộ catheterr chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 015 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
05/07/2019

4717 Bộ catheter động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 044 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
08/08/2019

4718 Bộ catheter động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 044 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
11/07/2019

4719 Bộ catheter động mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 030 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
23/07/2019

4720 Bộ Catheter động mạch Arrow Arterial Catheterization Set TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-049b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

4721 Bộ Catheter động mạch Arrow Arterial Catheterization Set TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-049c/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

4722 Bộ cấy ghép chỉnh hình khớp nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AN VINH 07/PL2022/AV Còn hiệu lực
08/06/2022

4723 Bộ cấy ghép chỉnh hình khớp nhân tạo dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT 10/PL2022/KV Còn hiệu lực
19/10/2022

4724 Bộ cấy ghép cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2024/01/04 Còn hiệu lực
04/01/2024

4725 Bộ cấy ghép cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 24/C/COALITION Còn hiệu lực
18/10/2022

4726 Bộ cấy ghép cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 25/C/COALITIONMIS Còn hiệu lực
18/10/2022

4727 Bộ cấy ghép dẫn truyền nội tủy sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/214 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2021

4728 Bộ cấy ghép dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình/phẫu thuật kết xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HÀ NỘI IEC 05/PL2022/IEC Còn hiệu lực
06/12/2022

4729 Bộ cấy ghép dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình/phẫu thuật kết xương. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT 09/PL2022/KV Còn hiệu lực
23/09/2022

4730 Bộ cấy ghép phẫu thuật cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS 002/PL/BMS/2023 Còn hiệu lực
13/01/2024

4731 Bộ cấy ghép thể hang nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 0212/2022/PL-TA Còn hiệu lực
12/07/2023

4732 Bộ cấy ghép tim hỗ trợ tâm thất và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED1218 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2020

4733 Bộ cấy ghép và dụng cụ thay ổ cối khớp háng Plasmafit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 501/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
26/10/2023

4734 Bộ cấy ghép và dụng cụ thay ổ cối khớp háng Plasmafit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 501/BB-RA-BPL) Đã thu hồi
26/10/2023

4735 Bộ cấy ghép và dụng cụ trong thay khớp háng nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 291/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/05/2023

4736 Bộ cấy ghép và dụng cụ đĩa đệm cột sống lưng lối vào sau TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 465/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/08/2023

4737 Bộ cấy ghép điều biến thần kinh tủy sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2019

4738 Bộ cấy ghép điều biến thần kinh tủy sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/213 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/08/2021

4739 Bộ cấy ghép điều biến thần kinh tủy sống và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/47 Còn hiệu lực
07/06/2022

4740 Bộ cấy ghép điều biến thần kinh tủy sống và phụ kiện, vật tư đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 73/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019