STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4741 Bộ cấy trong (Hệ thống cấy ghép ốc tai điện tử và phụ kiện) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 011-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Khoa HearLIFE Còn hiệu lực
01/07/2019

4742 Bộ cấy trong (Hệ thống cấy ghép ốc tai điện tử và phụ kiện) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 011-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Khoa HearLIFE Còn hiệu lực
01/07/2019

4743 Bộ cấy trong Điện cực ốc tai - Digisonic TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2966-2 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
20/09/2019

4744 Bộ chăm sóc bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GRASSLAND VIETNAM 08.2022 – PLTTBYT/GRASSLAND Còn hiệu lực
30/06/2022

4745 Bộ chăm sóc bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GRASSLAND VIETNAM 07.2022 – PLTTBYT/GRASSLAND Đã thu hồi
28/06/2022

4746 Bộ chăm sóc Catheter TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 376/170000051/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2022

4747 Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0818 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
11/05/2020

4748 Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED1218 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
02/06/2020

4749 Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo dành cho trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1910/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
29/12/2020

4750 Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo loại một phần dành cho trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1945/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
29/12/2020

4751 Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo Suavita TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 95/MED1219 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
15/04/2020

4752 Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED0818 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
11/05/2020

4753 Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED1218 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
02/06/2020

4754 Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo, túi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1909/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
29/12/2020

4755 Bộ chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 410323VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

4756 Bộ chăm sóc thiết yếu sơ sinh sớm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0032-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Còn hiệu lực
30/08/2019

4757 bộ chăm sóc tổng quát TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1869 TTDV CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
30/10/2019

4758 Bộ chăm sóc trẻ sơ sinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1634 TTDV CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
30/10/2019

4759 BỘ CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 310323-09/VP-BPL Còn hiệu lực
31/03/2023

4760 Bộ chăm sóc vết thương vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN 01/2024/PL-BN Còn hiệu lực
29/03/2024

4761 Bộ chăm sóc vết thương vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN 05/2024/PL-BN Còn hiệu lực
06/05/2024

4762 BỘ CHĂM SÓC Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 32/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

4763 BỘ CHĂM SÓC Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 227/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
06/07/2020

4764 Bộ chân giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ KIM PHÁT 10.10/22/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

4765 Bộ chân giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ KIM PHÁT 13/03/23/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

4766 Bộ chân giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL 21138/PLTBYT/OSSUR Còn hiệu lực
23/01/2024

4767 Bộ chân giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM AN TOÀN 01/2024/KAT-TBYT Còn hiệu lực
25/01/2024

4768 Bộ chân giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHỈNH HÌNH VIỆT NAM 21138/PLTBYT/OSSUR Còn hiệu lực
04/05/2024

4769 Bộ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM 141223/BIOTECH-KQPL08 Còn hiệu lực
28/12/2023

4770 Bộ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM 141223/BIOTECH-KQPL05 Còn hiệu lực
29/12/2023