STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4771 Bộ chân giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL 21138/PLTBYT/OSSUR Còn hiệu lực
23/01/2024

4772 Bộ chân giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM AN TOÀN 01/2024/KAT-TBYT Còn hiệu lực
25/01/2024

4773 Bộ chân giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHỈNH HÌNH VIỆT NAM 21138/PLTBYT/OSSUR Còn hiệu lực
04/05/2024

4774 Bộ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM 141223/BIOTECH-KQPL08 Còn hiệu lực
28/12/2023

4775 Bộ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM 141223/BIOTECH-KQPL05 Còn hiệu lực
29/12/2023

4776 Bộ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM 141223/BIOTECH-KQPL06 Còn hiệu lực
08/01/2024

4777 Bộ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM 141223/BIOTECH-KQPL07 Còn hiệu lực
12/03/2024

4778 Bộ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 01022024-2-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2024

4779 Bộ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 01022024-3-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2024

4780 Bộ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 10052023-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
01/02/2024

4781 Bộ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM 141223/BIOTECH-KQPL09 Còn hiệu lực
12/03/2024

4782 Bộ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 21062024/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2024

4783 Bộ chân trụ răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL 21166-2/PLTBYT Còn hiệu lực
08/12/2023

4784 Bộ Chẩn Đoán Bằng Đèn Halogen (Đèn Dùng Cho Cả Soi Đáy Mắt Và Tai) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1512/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
14/10/2020

4785 Bộ chẩn đoán in vitro phát hiện vi-rut Corona dùng cho máy Real-time PCR TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181290 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
21/09/2020

4786 Bộ chẩn đoán In-vitro HBV định lượng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 361-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN Còn hiệu lực
10/10/2019

4787 Bộ chẩn đoán In-vitro HCV định lượng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 361-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN Còn hiệu lực
10/10/2019

4788 Bộ chẩn đoán in-vitro phát hiện kháng thể IgM/IgG COVID-19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1222/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA Còn hiệu lực
06/10/2020

4789 Bộ chất hiệu chuẩn xét nghiệm Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 11-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
03/10/2022

4790 Bộ chất chuẩn kiểm soát xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 119/QIA-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/10/2020

4791 Bộ chất chuẩn McFarland dùng để pha loãng nồng độ dung dịch với máy đo độ đục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 29/2022/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2024

4792 Bộ chất hiệu chuẩn HDL/LDL/CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN 050-MDS/190000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MDS TRUNG THIỆN Còn hiệu lực
31/12/2019

4793 Bộ chất hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 11-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
03/10/2022

4794 Bộ chất kiểm chứng dùng cho hệ thống xét nghiệm ELISA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 171/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
27/07/2020

4795 Bộ chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-434/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

4796 Bộ chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-387/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

4797 Bộ chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-394/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

4798 Bộ chất kiểm soát 3 mức cho nhóm xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN 049-MDS/190000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MDS TRUNG THIỆN Còn hiệu lực
02/01/2020

4799 Bộ chất kiểm soát cho các xét nghiệm hóa học lâm sàng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN 039-MDS/190000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MDS TRUNG THIỆN Còn hiệu lực
31/12/2019

4800 Bộ chất kiểm soát IVD xét nghiệm HDL LDL CK-MB Lipids TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN 050-MDS/190000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MDS TRUNG THIỆN Còn hiệu lực
31/12/2019