STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4801 Bộ chất thử xét nghiệm ung thư máu sử dụng trên máy ddPCR QXDx™ BCR-ABL %IS Kit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-065/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/06/2019

4802 Bộ chất thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-14/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
20/07/2021

4803 Bộ chất thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-30/210000011/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

4804 Bộ chất xét nghiệm IVD Liaison® Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN 015-MDS/190000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MDS TRUNG THIỆN Còn hiệu lực
31/12/2019

4805 Bộ chất xúc tác TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181785 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
26/07/2021

4806 Bộ chất xúc tác,Dung dịch đệm rửa,Chất chuẩn máy,dung dịch rửa hệ thống máy, Cu-vét TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 723 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
11/12/2020

4807 Bộ che chắn tinh hoàn bệnh nhân xạ trị TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
29/08/2022

4808 Bộ che chắn, bảo vệ mắt bệnh nhân xạ trị TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
29/08/2022

4809 Bộ chêm độ phân giải thấp (2 hình khối + 2 hình chêm) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 178/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
11/03/2020

4810 Bộ chèn dưới da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 19.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
26/06/2019

4811 Bộ chèn dưới da và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 12.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
09/06/2021

4812 Bộ chích chắp lẹo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 1909RM/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/09/2022

4813 Bộ chiết tách huyết tương giàu tiểu cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2021529/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

4814 Bộ chiết tách huyết tương giàu tiểu cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẤT HỨA 1901-22-PLĐH Còn hiệu lực
18/02/2022

4815 Bộ chiết tách huyết tương giàu tiểu cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẤT HỨA 0412/23/CKPL-ĐH Còn hiệu lực
06/12/2023

4816 Bộ chiết tách tế bào kèm chổi thu mẫu dùng cho xét nghiệm tầm soát cổ tử cung HPV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP KT_24001 Còn hiệu lực
15/05/2024

4817 Bộ chiết tách tế bào, đóng gói bao gồm: Lọ bảo quản bệnh phẩm, Cột lọc tế bào, Chổi phết lấy mẫu, lam kính hiển vi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3587-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP Còn hiệu lực
27/04/2021

4818 Bộ chỉnh lưu lượng dịch truyền TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018829/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Còn hiệu lực
18/03/2020

4819 Bộ chỉnh lưu lượng dịch truyền (Burette Set) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018829 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Còn hiệu lực
11/12/2019

4820 Bộ chỉnh lưu lượng dịch truyền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 53PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

4821 Bộ chỉnh lưu lượng dịch truyền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 51PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

4822 Bộ chỉnh lưu lượng dịch truyền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/04/2023/KLT Còn hiệu lực
10/01/2023

4823 Bộ chỉnh lưu lượng dịch truyền (Flow regulator) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 41PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

4824 Bộ chỉnh lưu lượng dịch truyền (Regulator) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 60PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
12/09/2019

4825 Bộ chỉnh lưu lượng kèm bình làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HN Còn hiệu lực
24/12/2021

4826 Bộ chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1075/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Còn hiệu lực
07/09/2020

4827 Bộ chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1075/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Còn hiệu lực
07/09/2020

4828 Bộ chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210910-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Maxdent Còn hiệu lực
06/01/2022

4829 Bộ chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021581DC/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022

4830 Bộ chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM 01/INVISALIGN0223 Còn hiệu lực
22/02/2023