STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4891 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4892 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4893 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4894 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4895 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4896 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4897 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4898 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4899 Bộ chuyển đổi ống thông mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

4900 Bộ chuyển đổi ống thông mũi trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 14- ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
09/05/2022

4901 Bộ chuyển đổi ống thông mũi trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-023-F&P Còn hiệu lực
07/09/2023

4902 Bộ chuyển đổi số hóa X-Quang bao gồm: 1. Máy Quét và các phụ kiện đi kèm - Bộ Quang ( Optics Module) -Bộ PMT (PMT With Light Collector) - Bộ định hướng IP (IP Guide Plate ) -Bộ kéo tấm IP ( IP Drawer Module ) -Bộ kéo nhiều loại tấm IP (IP-Drawer Module TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
24/07/2021

4903 Bộ chuyển đổi số hóa X-Quang bao gồm: 1. Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số 2. Bộ cáp kết nối tấm nhận ảnh 3. Pin dùng cho tấm nhận ảnh 4. Bộ sạc pin 5. Hộp kết nối với tấm nhận ảnh 6. Máy trạm PC xử lý hình ảnh x-quang hoặc Laptop 7. Card mạng rời kế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
24/07/2021

4904 Bộ chuyển đổi số hóa X-Quang bao gồm: 1.Máy Quét 2.Máy in 3.Máy tính xử lý hình ảnh 4.Bộ phần mềm xử lý hình ảnh 5.Màn hình hiển thị hình ảnh 6.Khay chứa và tấm tạo ảnh CR 7.Bộ lưu điên UPS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1218/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hình ảnh Viễn Đông Còn hiệu lực
29/06/2021

4905 Bộ chuyển đổi số hóa X-Quang bao gồm: 1.Tấm nhận ảnh Kỹ thuật số 2.Cáp kết nối tấm nhận ảnh 3.Máy in 4.Bộ pin 5.Bộ sạc pin 6.Hộp kết nối điền kiển 7.Máy tính xử lý hình ảnh 8.Bộ phần mềm xử lý hình ảnh 9.Màn hình hiển thị hình ảnh 10.Bộ lưu điên UPS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1218/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hình ảnh Viễn Đông Còn hiệu lực
29/06/2021

4906 Bộ chuyển đổi số hóa X-Quang bao gồm: 1.Tấm nhận ảnh Kỹ thuật số 2.Cáp kết nối tấm nhận ảnh 3.Máy in 4.Bộ pin 5.Bộ sạc pin 6.Hộp kết nối điền kiển 7.Máy tính xử lý hình ảnh 8.Bộ phần mềm xử lý hình ảnh 9.Màn hình hiển thị hình ảnh 10.Bộ lưu điên UPS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1218/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hình ảnh Viễn Đông Còn hiệu lực
29/06/2021

4907 Bộ chuyển đổi số hóa X-Quang bao gồm: 1.Tấm nhận ảnh Kỹ thuật số 2.Cáp kết nối tấm nhận ảnh 3.Máy in 4.Bộ pin 5.Bộ sạc pin 6.Hộp kết nối điền kiển 7.Máy tính xử lý hình ảnh 8.Bộ phần mềm xử lý hình ảnh 9.Màn hình hiển thị hình ảnh 10.Bộ lưu điên UPS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1218/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hình ảnh Viễn Đông Còn hiệu lực
29/06/2021

4908 Bộ chuyển đổi số hóa X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181647 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
09/04/2021

4909 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4712021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
20/10/2021

4910 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4712021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
20/10/2021

4911 Bộ chuyển đổi số hóa X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 2206/2023PL-TP Còn hiệu lực
22/06/2023

4912 Bộ chuyển đổi số hóa X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 20181647 PL-VTC/ 180000027/PCBPL-BYT Đã thu hồi
27/12/2022

4913 Bộ chuyển đổi số hóa hình ảnh X quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 220422/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2022

4914 Bộ chuyển đổi số hóa hình ảnh X quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 05062023-2/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/06/2023

4915 Bộ chuyển đổi số hóa hình ảnh X quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 230524/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/05/2024

4916 Bộ chuyển đổi số hóa hình ảnh X quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 160123/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
16/01/2023

4917 Bộ chuyển đổi số hóa hình ảnh X quang kỹ thuật số dùng cho Hệ thống X quang chụp vú TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 05062023-2/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/06/2023

4918 Bộ chuyển đổi số hóa hình ảnh X quang kỹ thuật số dùng cho Hệ thống X quang chụp vú TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 160123/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
16/01/2023

4919 Bộ chuyển đổi số hóa hình ảnh X-Quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 167a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
24/08/2021

4920 Bộ chuyển đổi số hóa X- quang (DR) và phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3103CL10/12/19PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Y Tế 2H Còn hiệu lực
09/03/2020