STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
4921 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN Y TẾ SOMEKO 01-2023/SOMEKO-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

4922 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI 08/PL/HMEC Còn hiệu lực
05/01/2024

4923 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN Y TẾ SOMEKO 120124/KQPL-SOMEKO Còn hiệu lực
22/01/2024

4924 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang (DR) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H 1503/2023/PLB-2H Còn hiệu lực
15/03/2023

4925 Bộ chuyển đổi số hoá X-quang (DR) kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1785CL16/5/18 PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Còn hiệu lực
22/10/2019

4926 Bộ chuyển đổi số hoá X-quang (DR) kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 984CL19/10/17 PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Còn hiệu lực
22/10/2019

4927 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang (DR) và phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3103 PL_TTVD Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế 2H Còn hiệu lực
29/12/2019

4928 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang (DR) và phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3103-2CL10/12/19 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế 2H Còn hiệu lực
06/01/2022

4929 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang (DR) và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H 02.2010/2022/PLB-2H Còn hiệu lực
20/10/2022

4930 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang bao gồm: 1.Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số, 2.Bộ cáp kết nối, 3.Bộ pin, 4.Bộ sạc pin, 5.Hộp kết nối, 6.Máy tính, 7.Card mạng rời, 8.Phần mềm xử lý hình ảnh, 9.Màn hình hiển thị hình ảnh ,10.Bộ lưu điện UPS, 11.Đĩa CD để Calib TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG 01-KQPL/VĐ.2022 Còn hiệu lực
15/03/2022

4931 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang CR y tế và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2562A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

4932 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang không dây TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI 01.2022/PL_IOXW Còn hiệu lực
20/06/2023

4933 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang không dây TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI 01/072022/BMS IOXW Đã thu hồi
27/09/2022

4934 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang không dây TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI 02/072022/BMS IOXW Đã thu hồi
27/09/2022

4935 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG 02-KQPL/VĐ.2022 Còn hiệu lực
03/06/2022

4936 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2621A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

4937 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2476A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

4938 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2694A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

4939 Bộ chuyển đổi số hóa X-quang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM 01/2022/PLTTBYT- AGFA Còn hiệu lực
30/01/2024

4940 Bộ chuyển đổi thuốc thử 22/16 TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 692.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
30/12/2020

4941 Bộ chuyển đổi thuốc thử 22/18 TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 692.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
30/12/2020

4942 Bộ chuyển đổi thuốc thử 30/22 TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 692.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
30/12/2020

4943 Bộ chuyển đổi trong lắp đặt ECMO (Dây số 3) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2445A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

4944 Bộ chuyển đổi trong lắp đặt sau màng lọc (Dây 2a) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2445A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

4945 Bộ chuyển đổi trong lắp đặt trước màng lọc (Dây 1a) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2445A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

4946 Bộ chuyển đổi tương thích mặt nạ xạ phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 07/2023/KQPL-VMI Còn hiệu lực
10/11/2023

4947 Bộ chuyển đổi video chuẩn DVI - DVI (sợi quang) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 082-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021

4948 Bộ chuyển đổi X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 675- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TTB Còn hiệu lực
24/11/2020

4949 Bộ chuyển đổi X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4712021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
20/10/2021

4950 Bộ chuyển đổi X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4712021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Đã thu hồi
20/10/2021