STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101131 Thủy Tinh Thể Nhân Tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2305/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
09/12/2021

101132 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 85621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/12/2021

101133 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 85621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/12/2021

101134 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 85621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/12/2021

101135 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 85621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/12/2021

101136 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 85621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/12/2021

101137 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1127-RU/ST/2020/PL-PX-BA HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN Còn hiệu lực
14/01/2022

101138 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH LÊ KHA 2022.001/PL Còn hiệu lực
01/03/2022

101139 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG 2004/KQPL-BQ Còn hiệu lực
20/04/2022

101140 Thủy Tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 712/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

101141 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 281/2022/PL/BK Còn hiệu lực
28/04/2022

101142 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 115-2022/BPL-BA Còn hiệu lực
12/05/2022

101143 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 056-2022/BPL-BA Còn hiệu lực
07/07/2022

101144 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021538/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

101145 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 158/2022/PL-BA Còn hiệu lực
15/08/2022

101146 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 168/2022/PL-BA Còn hiệu lực
17/08/2022

101147 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ 01/2022/NHATHA Còn hiệu lực
05/09/2022

101148 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77821CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

101149 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77821CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

101150 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 402/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

101151 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY PL01/10-2022/AHM Còn hiệu lực
07/10/2022

101152 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HT HEALTHCARE 1410/2022/KQPL-OPH Còn hiệu lực
14/10/2022

101153 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 008/MT-KQPLTTBYT/2022 Đã thu hồi
20/10/2022

101154 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 86/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

101155 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0475/2022/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/11/2022

101156 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI 03/PL-MN/2022 Còn hiệu lực
07/11/2022

101157 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 80/200000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

101158 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200448 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

101159 Thủy tinh thể nhân tạo C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ 022022/HC Còn hiệu lực
10/12/2022

101160 Thuỷ tinh thể nhân tạo C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ 022022/HC Còn hiệu lực
10/12/2022