STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101221 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-030-AMO Còn hiệu lực
20/10/2023

101222 Thủy tinh thể nhân tạo kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 420A/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam Còn hiệu lực
04/01/2021

101223 Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu điểm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2204-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

101224 Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu điểm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 4-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

101225 Thủy tinh thể nhân tạo không ngậm nước kèm dụng cụ đặt nhân (Hydrophobic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020

101226 Thủy tinh thể nhân tạo kỵ nước đơn tiêu cự (Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự Hydrophobic Acrylic) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 67/CV-MEDEP CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Đã thu hồi
05/09/2019

101227 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0605/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Còn hiệu lực
10/06/2020

101228 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07/2509/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Đã thu hồi
28/09/2020

101229 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07/2509/MERAT-2020. Công ty TNHH TM Bách Quang Còn hiệu lực
18/08/2021

101230 Thủy tinh thể nhân tạo mềm kèm các phụ kiện đặt thủy tinh thể I-glide, i-ject set TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 02BCD-TW3/170000038/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương 3 - Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
12/01/2021

101231 Thủy tinh thể nhân tạo mềm kèm dụng cụ đặt nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2007-IME/200000005/PCBPL-BYT CôNG TY CP IME Còn hiệu lực
12/01/2021

101232 Thủy tinh thể nhân tạo mềm và cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2008-TA/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
16/04/2021

101233 Thủy tinh thể nhân tạo mềm và cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2003-TW3/200000005/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương 3 - Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

101234 Thủy tinh thể nhân tạo mềm và cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2006-TW3/200000005/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương 3 - Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

101235 Thủy Tinh Thể Nhân tạo MULTIDIFF TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4085-7 PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

101236 Thủy tinh thể nhân tạo ngậm nước kèm dụng cụ đặt nhân (Hydrophilic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020

101237 Thủy tinh thể nhân tạo ngậm nước được nạp sẵn vào dụng cụ đặt thuỷ tinh thể (Hydrophilic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020

101238 Thủy tinh thể nhân tạo OPTIFLEX (OPTIFLEX Intra Ocular lens) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190169.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

101239 Thủy tinh thể nhân tạo OPTIFLEX TRIO Trifocal Hydrophobic Aspheric TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 48/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

101240 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO PMMA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

101241 Thủy tinh thể nhân tạo PMMA Posterior Chamber Single Piece Foldabel Intraocular Lens TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 844 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

101242 Thủy tinh thể nhân tạo PRECIZON Presbyopic TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1704/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/06/2019

101243 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO SPHERICAL TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1077/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

101244 Thủy tinh thể nhân tạo ưa nước màu vàng đơn tiêu cự [Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự Hydrophilic Acrylic cản tia UV (vàng)] TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 67/CV-MEDEP CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Đã thu hồi
05/09/2019

101245 Thủy tinh thể nhân tạo ưa nước trong suốt đơn tiêu cự [Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự Hydrophilic Acrylic (trong)] TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 67/CV-MEDEP CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Đã thu hồi
05/09/2019

101246 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ chuyên dụng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 93/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
05/02/2021

101247 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đặt thủy tinh thể đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 748/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/10/2021

101248 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đặt đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 17/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

101249 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đặt đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 24/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
21/06/2019

101250 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 112/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
19/06/2019