STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101341 Trạm (trung tâm) cung cấp khí y tế Oxy, N2, CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020442C/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2020

101342 Trạm camera định vị dùng cho robot phẫu thuật cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/596 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/12/2021

101343 Trạm cung cấp khí O2/AIR/CO2/N2O dạng nén và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M 1408/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

101344 Trạm cung cấp khí oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 12122022WMPL Còn hiệu lực
26/11/2023

101345 Trạm cung cấp khí Oxy, khí N2O, khí CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1002321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Còn hiệu lực
04/01/2022

101346 Trâm gai/trơn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1142 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/07/2021

101347 Trạm hút khí thải gây mê TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1002321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Còn hiệu lực
04/01/2022

101348 Trạm khí hút trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1002321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Còn hiệu lực
04/01/2022

101349 Trạm khí nén trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1002321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Còn hiệu lực
04/01/2022

101350 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2352/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
17/11/2021

101351 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2579/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
28/12/2021

101352 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG 04-2023/ TC-KQPL Còn hiệu lực
20/07/2023

101353 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 0408/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/11/2023

101354 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa (Dental Root Canal Instruments) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG 01-22/2022/ND Còn hiệu lực
13/05/2022

101355 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa (Dental Root Canal Instruments) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG 01-22/2022/ND Còn hiệu lực
13/05/2022

101356 Trâm máy nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 169-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM DV KING ANH Còn hiệu lực
11/11/2020

101357 Trâm máy nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 13-2021-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM DV KING ANH Còn hiệu lực
07/04/2021

101358 Trâm máy điều trị ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 68721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
20/09/2021

101359 Trâm máy nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 996/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Còn hiệu lực
19/08/2020

101360 Trâm MICRO FILES TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018832 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
17/12/2019

101361 Trâm nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1010621CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM DV King Anh Còn hiệu lực
14/01/2022

101362 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 29037MP/170000123/PCBPL-BYT 170000123/PCBPL-BYT Đã thu hồi
29/06/2019

101363 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 29037MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
29/06/2019

101364 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 29036MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
29/06/2019

101365 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 29036MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
29/06/2019

101366 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 80402/2019MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
30/06/2019

101367 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 080402/2019MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
30/06/2019

101368 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1608192MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
22/08/2019

101369 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 150819MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
22/08/2019

101370 Trâm nội nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1833/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu Tư TPT Còn hiệu lực
03/11/2019