STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101431 Trang Phục Chống Dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1505/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI SƠN Còn hiệu lực
18/05/2020

101432 Trang phục chống dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 73.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AME Còn hiệu lực
28/05/2020

101433 Trang phục chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200329 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Còn hiệu lực
01/06/2020

101434 Trang phục chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200087-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO, Còn hiệu lực
18/08/2021

101435 Trang phục chống dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 703.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM - CO Còn hiệu lực
31/12/2021

101436 Trang phục chống dịch Quần, áo, giày, mũ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
07/06/2022

101437 Trang phục chống phóng xạ bao gồm: áo giáp chì, tạp dề chì TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 365.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Á CHÂU Còn hiệu lực
24/07/2020

101438 Trang phục dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018193 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
29/06/2019

101439 TRANG PHỤC DÙNG TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 169/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

101440 TRANG PHỤC PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 54/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

101441 Trang phục phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200329 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Còn hiệu lực
01/06/2020

101442 TRANG PHỤC PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 235/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
06/07/2020

101443 Trang phục phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2053/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Còn hiệu lực
02/02/2021

101444 TRANG PHỤC PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 404/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
08/12/2021

101445 Trang phục phẫu thuật ( ISOLATION GOWN ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH 3010-170000084/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/10/2023

101446 Trang phục phẫu thuật kèm phụ kiện TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 010/2023/DNM-PCBBPL Còn hiệu lực
20/07/2023

101447 Trang phục phẫu thuật và phòng chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 221/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
22/05/2020

101448 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 48/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
17/03/2023

101449 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 244-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
07/08/2021

101450 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 255-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
09/08/2021

101451 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 132-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
13/08/2021

101452 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 302-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
13/10/2021

101453 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 301-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
13/10/2021

101454 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 20/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
27/02/2023

101455 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 22/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
27/02/2023

101456 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 47/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
17/03/2023

101457 Trang phục phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018991 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Còn hiệu lực
30/03/2020

101458 Trang phục phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 511/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL Còn hiệu lực
19/06/2020

101459 Trang phục phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 637/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ THANH BẮC - HT Còn hiệu lực
30/06/2020

101460 Trang phục phòng dịch( áo choàng bảo hộ, quần bảo hộ, áo bảo hộ, mũ bảo hộ, ủng bảo hộ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 698/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL Còn hiệu lực
29/06/2020