STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101611 Trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/94 Còn hiệu lực
03/08/2023

101612 Troca dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1723/DMED/BPL Còn hiệu lực
20/07/2023

101613 Troca nhựa các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

101614 Troca nhựa dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1623/DMED/BPL Còn hiệu lực
20/07/2023

101615 Troca nhựa nhiều cổng, dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1623/DMED/BPL Còn hiệu lực
20/07/2023

101616 Trocal nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Huy Phát Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
11/07/2020

101617 Trocal nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 168/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
11/07/2020

101618 Trocal nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 183/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Ovi Vina Còn hiệu lực
22/07/2020

101619 Trocal nhựa cho nội soi khớp vai (Disposable Trocar) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1701/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

101620 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 301/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

101621 Trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191418 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG Còn hiệu lực
19/12/2019

101622 Trocar TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

101623 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 1504-2022/BKQ-HHP Còn hiệu lực
06/06/2022

101624 Trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 27/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

101625 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 28/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

101626 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 02/APP/2023 Còn hiệu lực
14/09/2023

101627 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 03/APP/2023 Còn hiệu lực
14/09/2023

101628 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

101629 Trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

101630 Trocar (các loại) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2043/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021

101631 Trocar chọc dịch lồng ngực TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 10-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
17/11/2023

101632 Trocar có dao xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 26/MED1220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

101633 Trocar dẫn đường nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 003/PL/TNM/2023 Còn hiệu lực
31/01/2023

101634 Trocar dẫn đường nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 010/PL/TNM/2023 Còn hiệu lực
30/06/2023

101635 Trocar dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 191031-VP/PL CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK VIÊN PHÁT Còn hiệu lực
31/10/2019

101636 Trocar dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 110722/PL/MC Còn hiệu lực
11/07/2022

101637 Trocar dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 476/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

101638 Trocar dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 30/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

101639 Trocar không dao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-328-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
18/06/2019

101640 Trocar không dao 2/3 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-388-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019