STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101851 Trụ chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

101852 Trụ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 0232022ST/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

101853 Trụ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 0252023ST-PL Còn hiệu lực
24/10/2023

101854 Trụ chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 01-2023/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
13/07/2023

101855 Trụ chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 05-2023/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
11/07/2023

101856 Trụ chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 09-2023/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
11/07/2023

101857 Tru chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 05-2022/ICTVINA-PLTTBYT Đã thu hồi
16/12/2022

101858 Tru chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 06-2022/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
16/12/2022

101859 Trụ chân răng nhân tạo, trụ dẫn chân răng nhân tạo, mũi khoan nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 388/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

101860 Trụ chân răng, trụ phục hình, nắp đậy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2887A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/11/2022

101861 Trụ chân răng, trụ phục hình, trụ lành thương, nắp đậy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2763A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/09/2022

101862 Trụ chính 700mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 427-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Đã thu hồi
15/01/2021

101863 Trụ chính 700mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 427-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Đã thu hồi
15/01/2021

101864 Trụ chính 700mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 081-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021

101865 Trụ dẫn cấy ghép chỉnh hình xương con cho tai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/03/23 Còn hiệu lực
20/03/2023

101866 Trụ dẫn cấy ghép chỉnh hình xương con cho tai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/05/49 Đã thu hồi
01/06/2023

101867 Trụ dẫn cấy ghép chỉnh hình xương con cho tai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/06/51 Còn hiệu lực
02/06/2023

101868 Trụ dẫn thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED1120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2021

101869 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/158 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

101870 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/161 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

101871 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/295 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/09/2021

101872 Trụ dẫn thay thế xương con và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/152 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

101873 Trụ hình bắt vít trên mẫu hàm thạch cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

101874 Trụ Implant TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

101875 Trụ Implant TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2182/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
08/10/2021

101876 Trụ implant cấy ghép trong nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 20/3011/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Còn hiệu lực
04/07/2019

101877 Trụ implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 01DT-2023/PL-DTHC Còn hiệu lực
11/08/2023

101878 Trụ implant trên mẫu hàm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

101879 Trụ kết nối (Arrow Implant Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02300318 Công ty TNHH Phát triển nha khoa Nhật Việt Còn hiệu lực
03/09/2019

101880 Trụ kết nối chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 012023PL/NPĐ Còn hiệu lực
30/03/2023