STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102031 Tủ bảo quản ống nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231018/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

102032 Tủ bảo quản ống nội soi và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/007 Còn hiệu lực
24/03/2022

102033 Tủ bảo quản sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42621CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021

102034 Tủ bảo quản tiểu cầu TBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 409-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Medcomtech Còn hiệu lực
11/10/2019

102035 Tủ bảo quản tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 845/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TASUCO Còn hiệu lực
16/12/2019

102036 Tủ bảo quản tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1901/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TASUCO Còn hiệu lực
23/12/2020

102037 Tủ bảo quản tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 14.22/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
09/08/2022

102038 Tủ bảo quản tử thi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2022001/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
21/02/2022

102039 TỦ BẢO QUẢN TỬ THI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 18/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
08/08/2023

102040 Tủ bảo quản và trưng bày dược phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 113-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

102041 Tủ bảo quản và trưng bày dược phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 180-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
18/03/2020

102042 Tủ bảo quản và trưng bày dược phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 012-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
24/08/2021

102043 Tủ bảo quản và trưng bày vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 113-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

102044 Tủ bảo quản và trưng bày vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 151-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
30/09/2019

102045 Tủ bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 28-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED Còn hiệu lực
26/06/2019

102046 Tủ bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 83-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
26/06/2019

102047 Tủ bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 41421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH Còn hiệu lực
01/08/2021

102048 Tủ bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ THÚ Y VIỆT NAM 01/2023/TTBYT-TYVN Còn hiệu lực
03/02/2023

102049 Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 161-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
19/11/2019

102050 Tủ bảo quản vắc xin không có chức năng trưng bày TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 179-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
18/03/2020

102051 Tủ bảo quản vaccine TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40421CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
12/07/2021

102052 Tủ bảo quản vaccine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2373A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

102053 Tủ bảo quản vaccine TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 11032022TBA Còn hiệu lực
11/03/2022

102054 Tủ bảo quản Vaccine chuyên dùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 435-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Hữu Còn hiệu lực
22/08/2019

102055 Tủ bảo quản vaccine, sinh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 0803TBA Còn hiệu lực
08/03/2022

102056 Tủ bảo quản Vacxin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2895A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

102057 Tủ bảo quản vacxin không có chức năng trưng bày TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 032-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
13/12/2021

102058 Tủ bảo thiết bị, dụng cụ, đồ vải trong môi trường vô trùng (sau khi hấp sấy tiệt trùng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 619/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Long Còn hiệu lực
26/03/2020

102059 Tủ cách ly pha chế dược TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 621.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2020

102060 Tủ cắt lọc (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018611 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
24/10/2019