STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102151 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 10-IBM/20231018/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2023

102152 Tủ an toàn sinh học cấp II, cấp III TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 140-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh Còn hiệu lực
10/07/2019

102153 Tủ an toàn sinh học cấp II/ Class ll Microbiological Safety Cabinets TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

102154 Tủ an toàn sinh học cấp III TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 22062023PL/ESCO Còn hiệu lực
30/06/2023

102155 Tủ an toàn sinh học cấp III TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 10-IBM/20231018/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2023

102156 Tủ an toàn sinh học Class II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 43/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
02/08/2019

102157 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 694/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO Còn hiệu lực
10/07/2020

102158 Tủ bảo quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 692/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO Còn hiệu lực
09/07/2020

102159 Tủ Bảo quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO 02HH/PL Còn hiệu lực
20/07/2022

102160 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181105 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/05/2020

102161 Tủ bảo quản dược phẩm và sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181106 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/05/2020

102162 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 15/1712/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH thiết bị y tế DHT Còn hiệu lực
13/06/2019

102163 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0322PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
03/03/2021

102164 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1082021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
28/05/2021

102165 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1592021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
28/05/2021

102166 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42621CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021

102167 Tủ bảo quản âm sâu EBAC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0036- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TKS Hoàng Ngân Còn hiệu lực
06/03/2021

102168 Tủ bảo quản ấm, tủ bảo quản lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 2411/2022/PLBYT-MEDIGAS Còn hiệu lực
08/12/2022

102169 Tủ bảo quản chế phẩm, tủ đông nhiệt độ thấp, tủ âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY PL04-1218/18000000/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vũ Đông Tây Còn hiệu lực
29/06/2019

102170 Tủ bảo quản chế phẩm, tủ đông nhiệt độ thấp, tủ âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY 180000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Đông Tây Còn hiệu lực
29/06/2019

102171 Tủ bảo quản dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

102172 Tủ bảo quản dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0611PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc Còn hiệu lực
18/11/2020

102173 Tủ bảo quản dược phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
19/10/2021

102174 Tủ bảo quản hoá chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH 03/2023/NA -TTBYT Còn hiệu lực
31/08/2023

102175 Tủ bảo quản kính hiển vi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/10/2023

102176 Tủ bảo quản kính hiển vi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231018/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

102177 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 65-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

102178 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 106-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

102179 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 107-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đã thu hồi
28/06/2019

102180 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 107DC-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
28/06/2019