STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102241 Tủ bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 28-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED Còn hiệu lực
26/06/2019

102242 Tủ bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 83-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
26/06/2019

102243 Tủ bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 41421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH Còn hiệu lực
01/08/2021

102244 Tủ bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ THÚ Y VIỆT NAM 01/2023/TTBYT-TYVN Còn hiệu lực
03/02/2023

102245 Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 161-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
19/11/2019

102246 Tủ bảo quản vắc xin không có chức năng trưng bày TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 179-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
18/03/2020

102247 Tủ bảo quản vaccine TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40421CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
12/07/2021

102248 Tủ bảo quản vaccine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2373A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

102249 Tủ bảo quản vaccine TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 11032022TBA Còn hiệu lực
11/03/2022

102250 Tủ bảo quản Vaccine chuyên dùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 435-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Hữu Còn hiệu lực
22/08/2019

102251 Tủ bảo quản vaccine, sinh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 0803TBA Còn hiệu lực
08/03/2022

102252 Tủ bảo quản Vacxin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2895A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

102253 Tủ bảo quản vacxin không có chức năng trưng bày TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 032-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
13/12/2021

102254 Tủ bảo thiết bị, dụng cụ, đồ vải trong môi trường vô trùng (sau khi hấp sấy tiệt trùng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 619/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Long Còn hiệu lực
26/03/2020

102255 Tủ cách ly pha chế dược TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 621.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2020

102256 Tủ cắt lọc (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018611 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
24/10/2019

102257 Tủ cấy TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 169.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
18/06/2021

102258 Tủ cấy CO2 (dùng trong hỗ trợ sinh sản và phòng thí nghiệm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS028/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
18/12/2019

102259 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 140-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh Còn hiệu lực
10/07/2019

102260 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 211-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Và Kỹ Thuật Y.E.S Việt Nam Còn hiệu lực
17/02/2020

102261 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 333PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT Còn hiệu lực
18/06/2020

102262 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 622.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2020

102263 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42021CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021

102264 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 51121CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
08/08/2021

102265 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 37921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
14/08/2021

102266 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 66821CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
24/08/2021

102267 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 33/PL/AH/2023 Còn hiệu lực
13/09/2023

102268 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH 02/2023/NA -TTBYT Còn hiệu lực
31/08/2023

102269 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/10/2023

102270 Tủ cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231018/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023