STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108361 Xe đẩy dụng cụ, thuốc, thiết bị TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

108362 Xe đẩy dụng cụ/ xe tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210908/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH GMS Còn hiệu lực
30/11/2021

108363 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/170 Còn hiệu lực
08/09/2023

108364 Xe đẩy dùng trong ngành y và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1856/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
28/12/2020

108365 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 16102017/PLTTBYT-TPCOM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Còn hiệu lực
07/06/2019

108366 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1182/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
24/07/2021

108367 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 340/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2022

108368 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 37/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

108369 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 05-2208/PL-IDSHN Còn hiệu lực
19/09/2022

108370 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 03/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

108371 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 03-ATS/20231017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/10/2023

108372 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 03-ATS/20231018/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

108373 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 04-2311/PL-IDSHN Còn hiệu lực
16/11/2023

108374 Xe đẩy dùng trong y tế và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/005 Còn hiệu lực
02/03/2022

108375 Xe đẩy dùng trong y tế và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/175 Còn hiệu lực
16/11/2023

108376 Xe đẩy dùng trong y tế và phụ kiện. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/137 Còn hiệu lực
29/08/2022

108377 Xe đẩy gây mê TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 15/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
27/06/2019

108378 Xe đẩy gây mê TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 230116/170000115/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

108379 Xe đẩy hệ thống nội soi và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 02/23/PL-TP/RW Còn hiệu lực
15/03/2023

108380 Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI PHÁT Còn hiệu lực
22/12/2021

108381 Xe đẩy Inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 14/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
30/08/2023

108382 Xe đẩy Inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 15/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
14/09/2023

108383 Xe đẩy máy các loại TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 378-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
10/11/2020

108384 Xe đẩy máy monitor inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

108385 Xe đẩy máy siêu âm hoặc nội soi inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

108386 Xe đẩy máy truyền dịch và bơm tiêm điện inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

108387 Xe đẩy máy điện tim TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 002/2022/PLTYBY-3A Còn hiệu lực
26/09/2022

108388 Xe đẩy máy điện tim inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

108389 Xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 025/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
26/05/2021

108390 Xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 04/2022/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
05/08/2022