STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117811 Vít khâu sụn chêm, loại MFIX TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

117812 Vít khâu điểm bám chóp xoay Footprint Ultra PK TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1765PL-TTDV VPĐD SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED tại TPHCM Còn hiệu lực
19/02/2020

117813 Vít khâu điểm bám chóp xoay Footprint Ultra PK TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1762PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
24/02/2020

117814 Vít khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-410-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

117815 Vít khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-313-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
30/06/2019

117816 Vít khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-317-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
30/06/2019

117817 Vít khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-526-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

117818 Vít khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020

117819 Vít khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-72-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

117820 Vít khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 041/MKM/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/09/2021

117821 Vít khóa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2620CL28/6/19 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH TTBYT VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
21/12/2021

117822 Vít khóa (Angle stabilised screw) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 808-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

117823 Vít khóa (Angle stabilised screw) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NINH 02012022/HN Còn hiệu lực
11/12/2022

117824 Vít khóa 2.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

117825 Vít khóa 3,5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-147-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/05/2020

117826 Vít khóa 3.5mm, tự taro TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

117827 Vít khóa 5,0 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-6-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/01/2020

117828 Vít khóa 7.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 062/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

117829 Vít khóa 7.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 062/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
10/09/2020

117830 Vít khóa 7.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 062/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
06/12/2021

117831 Vít khóa 7.5 Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 063/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

117832 Vít khóa 7.5 Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 063/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
06/12/2021

117833 Vít khóa các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 041/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

117834 Vít khóa các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

117835 Vít khóa các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 50/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

117836 Vít khóa các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1537/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM Còn hiệu lực
18/03/2020

117837 Vít khóa các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1537/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM Còn hiệu lực
18/03/2020

117838 Vít khóa các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 66/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

117839 Vít khóa cáp kèm dây buộc siêu bền Polymer (polymer elastic cerclage cable) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1702/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

117840 Vít khóa dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0374/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021