STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117841 Vít khóa mũ vít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

117842 Vít khóa nẹp cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-412-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

117843 Vít khóa rỗng nòng các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

117844 Vít khóa rỗng nòng các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 65/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

117845 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 36/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

117846 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 37/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

117847 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 38/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

117848 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

117849 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/676 Còn hiệu lực
10/02/2022

117850 Vít khóa rỗng tự ta ro các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 114/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/09/2019

117851 Vít khóa spacer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 269/MKM/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/12/2021

117852 Vít khóa spacer Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 270/MKM/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/12/2021

117853 Vít khóa Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 064/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

117854 Vít khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

117855 Vít khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 337/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

117856 Vít khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

117857 Vít khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 103/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

117858 Vít khóa trong (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

117859 Vít khóa trong (Nắp ốc) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 264/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
16/03/2023

117860 Vít khóa trong 3.5 dùng cho nẹp khóa xương sườn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 146/MDN/1020 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
30/10/2020

117861 Vít khóa trong cho vít cánh chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

117862 Vít khoá trong cột sống lưng ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0165PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/03/2020

117863 Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

117864 Vít khóa trong hai đầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

117865 Vít khóa trong, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

117866 Vít khóa tự taro các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 230/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

117867 Vít khóa tự taro các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 258/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

117868 Vít khóa tự taro, tự khoan các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 229/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

117869 Vít khóa xương cứng 2.7 mm, tự taro TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

117870 Vít khóa xương xốp ren 16mm tự ta-rô/ đường kính 4mm-5mm (Locking Head Cancellous Screw - 16mm Thread- Self Tapping Dia 4mm to 5mm) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022