STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117871 Vít khóa xương xốp ren 16mm tự ta-rô/ đường kính 4mm-5mm (Locking Head Cancellous Screw - 16mm Thread- Self Tapping Dia 4mm to 5mm) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

117872 Vít khóa xương xốp rỗng nòng 7.0mm ren 16mm (Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw 16mm Thread) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

117873 Vít khóa xương xốp rỗng nòng 7.0mm ren 32mm (Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw 32mm Thread) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

117874 Vít khóa xương xốp rỗng nòng 7.0mm toàn ren (Locking 7.0mm Cannulated Cancellous Screw Full Thread) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

117875 Vít khóa xương xốp toàn ren tự ta-rô/ đường kính 4mm-5mm (Locking Head Cancellous Screw - Full Thread - Self Tapping Dia 4mm to 5mm) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

117876 Vít khóa xương xốp toàn ren tự ta-rô/đường kính 4-5mm (Locking Head Cancellous Screw - Full Thread- Self Tapping) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

117877 Vít khóa đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-76-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

117878 Vít khóa đa hướng tự ta ro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 113/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/09/2019

117879 Vít khóa đầu mũ vít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

117880 Vít khóa đầu ngôi sao 2,7 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-350-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/01/2020

117881 Vít khóa đầu ngôi sao 3,5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-8-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/01/2020

117882 Vít khóa đầu ngôi sao 5,0 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-9-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/01/2020

117883 Vít khóa đầu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117884 Vít khóa đầu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117885 Vít khóa đầu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117886 Vít khóa đầu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117887 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117888 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117889 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117890 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117891 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117892 Vít khóa đầu xương rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117893 Vít khóa đầu xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117894 Vít khóa đầu xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117895 Vít khóa đầu xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117896 Vít khóa đinh NeoGen các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 125/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

117897 Vít khóa đường kính 2.4/2.7/3.0/3.5/4.0/5.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL47/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

117898 Vít khóa đường kính 3,5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL84/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

117899 Vít khóa đường kính 3,5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL84/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

117900 Vít khóa đường kính 3.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023