STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117901 Vít khóa đường kính 4.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

117902 Vít khóa đường kính 5.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

117903 Vít khớp cùng chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/602 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

117904 Vít khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1578/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

117905 Vít khớp vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191301 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
05/12/2019

117906 Vít lành thương TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 262-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
29/04/2020

117907 Vít lành thương TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 032-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
05/11/2021

117908 Vít lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

117909 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2349A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

117910 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2705A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

117911 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2705B/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2022

117912 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2931A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

117913 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA VIỆT Ý 022023PL/NVY Còn hiệu lực
28/03/2023

117914 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA VIỆT Ý 02/07/PL/NVY Còn hiệu lực
24/07/2023

117915 Vít lấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

117916 Vít lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 94621CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022

117917 Vít luồn cáp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-25-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

117918 Vít mắt cá chân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 208/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
18/12/2020

117919 Vít mắt cá chân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 208/MKM/1220-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
29/11/2021

117920 Vít mini titan các cỡ các loại TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1371/1 PL-TTDV Công Ty TNHH Mkmed Việt Nam Còn hiệu lực
19/05/2021

117921 Vít mỏ neo dùng trong nắn chỉnh nha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ 03/2022MDTPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

117922 Vít nén TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-315-20181170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
30/06/2019

117923 Vít nén TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-179-2020 Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/07/2020

117924 Vít nén TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-179-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/07/2020

117925 Vít nén TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-54-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

117926 Vít nén TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

117927 Vít nén các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1537/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM Còn hiệu lực
18/03/2020

117928 Vít nén cố định xương tự tiêu TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 022023/HYP-PL Còn hiệu lực
14/03/2023

117929 Vít nén cố định xương tự tiêu TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 022023/HYP-PL Còn hiệu lực
14/03/2023

117930 Vít nén cố định xương tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 780/CPC1-XNK Còn hiệu lực
13/04/2023