STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117931 Vít nén cố định xương tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 780/CPC1-XNK Còn hiệu lực
13/04/2023

117932 Vít nén DHS/DCS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 054/MDN/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

117933 Vít nén ép không đầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-57-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

117934 Vít nén ép không đầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 190/DA-MKM/1023 Còn hiệu lực
03/10/2023

117935 Vít neo cố định phần mềm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182005 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
26/12/2021

117936 Vít neo cố định phần mềm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182002 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH Còn hiệu lực
26/12/2021

117937 Vít neo cố định phần mềm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182006 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
26/12/2021

117938 Vít neo cố định phần mềm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182003 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH Còn hiệu lực
26/12/2021

117939 Vít neo chặn dùng trong phẫu thuật khớp gối và vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2134/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

117940 Vít neo chỉnh nha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA 202303/BPL-DAINHA Còn hiệu lực
10/10/2023

117941 Vít neo cố định chỉ khâu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 017/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020

117942 Vít neo cố định chỉ khâu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 017/CMD/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

117943 Vít neo cố định chỉ khâu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 073/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
22/02/2023

117944 Vít neo cố định chóp xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 137/CMD/0920-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

117945 Vít neo cố định chóp xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 137A/CMD/0920-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

117946 Vít neo cố định dây chằng các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 2362021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Minh Đức Còn hiệu lực
12/11/2021

117947 Vít neo cố định dây chằng các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ MINH ĐỨC 1506/2023/CV-MĐ Còn hiệu lực
15/06/2023

117948 Vít neo cố định dây chằng chéo – Inion FlipButton TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES GB001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY B2B GLOBAL Còn hiệu lực
20/12/2019

117949 Vít neo cố định dây chằng loại EXT LIFTFIX BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

117950 Vít neo cố định dây chằng loại EXT LIFTFIX BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

117951 Vít neo cố định dây chằng loại JUMBO BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

117952 Vít neo cố định dây chằng loại JUMBO BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

117953 Vít neo cố định dây chằng loại LIFTFIX BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

117954 Vít neo cố định dây chằng loại LIFTFIX BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

117955 Vít neo cố định dây chằng loại LOOPFIX BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

117956 Vít neo cố định dây chằng loại LOOPFIX BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

117957 Vít neo cố định dây chằng nội soi khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021164/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Còn hiệu lực
19/05/2021

117958 Vít neo cố định gân, dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2523/2021/180000028/PCBPL-BYT Vít neo cố định gân, dây chằng Còn hiệu lực
17/12/2021

117959 Vít neo cố định gân, dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2523/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BAN MA Còn hiệu lực
17/12/2021

117960 Vít neo cố định gân, dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2523/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BAN MAI Còn hiệu lực
17/12/2021