STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117961 Vít neo cố định không nút (knotless anchor) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1702/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

117962 Vít neo cố định phần mềm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181217 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
07/09/2020

117963 Vít neo cố định phần mềm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181218 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
07/09/2020

117964 Vít neo cố định phần mềm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181590 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
14/03/2021

117965 Vít neo cố định phần mềm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181591 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
14/03/2021

117966 Vít neo cố định phần mềm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 10.2023/VITNEOC Còn hiệu lực
26/10/2023

117967 Vít neo cố định phần mềm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 11.2023/VITNEOD Còn hiệu lực
26/10/2023

117968 Vít neo cố định phần mềm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 112023/VITNEOD Còn hiệu lực
27/01/2024

117969 Vít neo cố định phần mềm và chỉ cấy nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018962 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/03/2020

117970 Vít neo cố định phần mềm và chỉ cấy nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018952 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
18/03/2020

117971 Vít neo dùng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 01/TNM/2024/AJU Còn hiệu lực
14/05/2024

117972 Vít neo dùng trong phẫu thuật tái tạo dây chằng khớp gối TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN 16/TAN/COUSIN-2023 Còn hiệu lực
14/07/2023

117973 Vít neo gân, dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 09/KQPL-AMV Còn hiệu lực
23/09/2023

117974 Vít neo khâu sụn chêm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181589 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
14/03/2021

117975 Vít neo khâu sụn chêm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181588/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
17/08/2021

117976 Vít neo khâu chóp xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 005A/CMD/0919-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
23/11/2021

117977 Vít neo khâu chóp xoay TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 061/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
17/10/2022

117978 Vít neo khâu chóp xoay (Suture Anchor BioCompositeSwiveLock) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020411/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Còn hiệu lực
28/07/2020

117979 Vít neo khâu chóp xoay, khâu sụn viền khớp vai TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1757PL-TTDV VPĐD Smith & Nephew Ltd. Tại TP.HCM Còn hiệu lực
23/06/2020

117980 Vít neo khâu chóp xoay, khâu sụn viền khớp vai TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1753PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
26/06/2020

117981 Vít neo khâu chóp xoay, khâu sụn viền khướp vai (kèm kim, chỉ) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1757CLPL-TTDV VPĐD SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED tại TPHCM Còn hiệu lực
19/02/2020

117982 Vít neo khâu chóp xoay, khâu sụn viền khướp vai (kèm kim, chỉ) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1753CLPL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
21/02/2020

117983 Vít neo khâu sụn chêm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181256 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
07/09/2020

117984 Vít neo khâu sụn chêm và chỉ cấy nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181255/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
07/09/2020

117985 Vít neo khớp vai TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1661A,1659,1660CLPL-TTDV VPĐD SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED tại TPHCM Còn hiệu lực
19/02/2020

117986 Vít neo khớp vai TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1651,1652,1653ACLPL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
21/02/2020

117987 vít neo khớp vai TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1661APL-TTDV VPĐD Smith & Nephew Ltd. Tại TP.HCM Còn hiệu lực
23/06/2020

117988 Vít neo khớp vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021166/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
30/10/2021

117989 Vít neo khớp vai các cỡ, các loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 2362021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Minh Đức Còn hiệu lực
12/11/2021

117990 Vít neo khớp vai loại EXCALIBUR TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020