STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117991 Vít neo khớp vai loại EXCALIBUR TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

117992 Vít neo loại nhỏ kèm chỉ khâu TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 005-2023/PL-ART Còn hiệu lực
31/08/2023

117993 Vít neo mảnh ghép dây chằng nội soi khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021164/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Còn hiệu lực
19/05/2021

117994 Vít neo nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 005B/CMD/0919-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
23/11/2021

117995 Vít neo nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 063/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
17/10/2022

117996 Vít neo nội soi sụn viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 006/CMD/0919-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

117997 Vít neo PushLock TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

117998 Vít neo sụn chêm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 016/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020

117999 Vít neo sụn chêm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 016/CMD/0320-REV1 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/08/2021

118000 Vít neo sụn chêm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 067/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
22/02/2023

118001 Vít neo tự điều chỉnh dây chằng nội soi khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021164/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Còn hiệu lực
19/05/2021

118002 Vít neo và chỉ phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181588 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
14/03/2021

118003 Vít nẹp cột sống cổ MATRIS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1361/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

118004 Vít nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1362021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC Còn hiệu lực
05/05/2021

118005 Vít nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC 2972022- TNC/180000023/PCBPLBYT Đã thu hồi
30/07/2022

118006 Vít nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC 2972022-TNC/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/08/2022

118007 Vít nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC 04082023- TNC/180000023/PCBPLBYT Còn hiệu lực
05/08/2023

118008 Vít Nha Khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 0182022ST/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2024

118009 Vít nha khoa dùng trong cấy ghép Implant TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 010DT-2023/PL-DTH Còn hiệu lực
11/08/2023

118010 Vít nha khoa y sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 789/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2023

118011 Vít nha khoa y sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CIREM MEDICAL 17-2024/KQPL-CIREM Còn hiệu lực
22/04/2024

118012 Vít nở đa trục TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 564PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

118013 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 570/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2019

118014 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 037/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

118015 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 738/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/06/2020

118016 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 155/CMD/1020 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/11/2020

118017 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐĂNG KHOA 03PL/2022 Còn hiệu lực
25/10/2022

118018 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 481-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/06/2023

118019 Vít ổ cối TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 20231011-06/ZM-KQPL Còn hiệu lực
11/10/2023

118020 Vít ổ cối (ConeTact shell screw) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4112021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Ninh Còn hiệu lực
21/09/2021