STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118021 Vít ổ cối bộ khớp háng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021511/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
30/10/2021

118022 Vít ốc khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

118023 Vít ốc khóa trong TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1398PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

118024 Vít ốc khóa trong các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 47A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
25/02/2021

118025 Vít ốc khóa trong các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1310/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
19/10/2021

118026 Vít răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

118027 Vít răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 788/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2023

118028 Vít ren TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

118029 Vít ren TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

118030 Vít retrobutton TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

118031 Vít rỗng các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 111/MED0918/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/09/2019

118032 Vít rỗng nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-697-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
02/07/2019

118033 Vít rỗng nén ép không đầu các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 112/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/09/2019

118034 Vít rỗng nòng và vòng đệm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 50/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

118035 Vít sinh học tự tiêu Biocomposite Intas (Intas- Biocomposite Interference Screw) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1703/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

118036 Vít sinh học tự tiêu dùng cho dây chằng chéo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 470/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

118037 Vít tái tạo dây chằng tự tiêu TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 022023/HYP-PL Còn hiệu lực
14/03/2023

118038 Vít tái tạo khớp cùng đòn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

118039 Vít tạo hình bản sống CENTERPIECE (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 58/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

118040 Vít taps TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

118041 Vít tháo lắp dụng cụ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 223/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
04/03/2021

118042 Vít tightrope TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

118043 Vít Titan TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1784/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
05/10/2019

118044 Vít titan các loại TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 37.23CVPL.Antonhipp Còn hiệu lực
22/02/2023

118045 Vít titan các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 40.23CVPL.Agomed Đã thu hồi
22/02/2023

118046 Vít titan các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 45.23CVPL.Agomed Còn hiệu lực
02/03/2023

118047 Vít titan, nẹp titan, lưới titan các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 22/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
30/03/2020

118048 Vít titanium 1.6 loại B TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230304/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

118049 Vít titanium 2.0 loại A TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230303/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

118050 Vít tranfix TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021