STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118051 Vít treo cố định dây chằng chéo các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180286 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

118052 Vít treo cố định dây chằng chéo các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181334-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

118053 Vít treo cố định dây chằng chéo dài các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200609 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Còn hiệu lực
22/10/2020

118054 Vít treo cố định dây chằng chéo khớp gối (femoral cortical fixation loop UHMPWE) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1702/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

118055 Vít treo cố định dây chằng chéo điều chỉnh chiều dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191402 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/01/2020

118056 Vít treo cố định dây chằng chéo điều chỉnh chiều dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180286 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

118057 Vít treo cố định dây chằng chéo điều chỉnh chiều dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181334-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

118058 Vít treo gân tự điều chỉnh độ dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019523/17000164/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Thành Ân Còn hiệu lực
13/05/2020

118059 Vít treo mảng ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1310/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
19/10/2021

118060 Vít trụ thân răng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 032-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
05/11/2021

118061 Vít trượt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

118062 Vít trượt cuống cung bơm xi măng đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

118063 Vít trượt cuống cung đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

118064 Vít trượt đa trục cột sống lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 884/21/170000116. Còn hiệu lực
09/04/2022

118065 Vít trượt đa trục, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

118066 Vít tự khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 751/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/04/2020

118067 Vít tự taro, vít xốp ren bán phần, ren toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 59/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

118068 Vít tự taro, vít xốp ren bán phần, ren toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

118069 Vít tự taro, vít xốp ren bán phần, ren toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

118070 Vít tự taro, vít xốp ren bán phần, ren toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 26/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2020

118071 Vít tự taro, vít xốp ren bán phần, ren toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

118072 Vít tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

118073 Vít tự tiêu Activa Screw TCP và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 2021/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế IMD Còn hiệu lực
06/07/2021

118074 Vít tự tiêu các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

118075 Vít tự tiêu cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0180/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN Còn hiệu lực
19/07/2021

118076 Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180743 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

118077 Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo loại đầu phẳng BIO INTERFIX TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

118078 Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo loại đầu phẳng BIO INTERFIX TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

118079 Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo loại đầu tròn BIO INTERFIX TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

118080 Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo loại đầu tròn BIO INTERFIX TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020