STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118201 Vít xương loại tiêu chuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 069/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

118202 Vít xương neo chặn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022216/CBPL-HCC Còn hiệu lực
15/06/2022

118203 Vít xương neo chặn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022216-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
03/08/2022

118204 Vít xương răng hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E 02/2023HME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2023

118205 Vít xương răng hàm mặt tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022218-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
16/08/2022

118206 Vít xương tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 068/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

118207 Vít xương tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 062/TT-ACM/22 Còn hiệu lực
09/05/2023

118208 Vít xương vật liệu Titan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 078/MDN/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

118209 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-695-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
02/07/2019

118210 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-49-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/03/2021

118211 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

118212 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

118213 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 128/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

118214 Vít xương xốp (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

118215 Vít xương xốp 4,0 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-129-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/03/2020

118216 Vít xương xốp 6,5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-130-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/03/2020

118217 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 3.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127B/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

118218 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 4.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127C/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

118219 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 4.0mm ren ngắn tự khoan/tự ta-rô (Small Cannulated Cancellous Screw, Self-Tapping Screws /Self Drilling Dia 4.0mm ''Short Thread'') TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

118220 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 4.0mm toàn ren tự khoan/tự ta-rô (Small Cannulated Cancellous Screw, Self-Tapping Screws /Self Drilling Dia 4.0mm ''Full Thread'') TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

118221 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 4.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127D/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

118222 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 5.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127E/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

118223 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 6.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127F/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

118224 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 7.0mm ren 16mm (Large Cannulated Cancellous Screw - 16mm Thread/ Dia 7mm) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

118225 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 7.0mm ren 32mm (Large Cannulated Cancellous Screw - 32mm Thread/ Dia 7mm) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

118226 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 7.0mm, ren 20mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127G/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

118227 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 3.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127A/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

118228 Vít xương xốp rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

118229 Vít xương xốp rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

118230 Vít xương xốp titan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 192/DA-MKM/1223 Còn hiệu lực
08/12/2023