STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118291 Vít đơn trục, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

118292 Vít đơn trục, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

118293 Vít đơn trục, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

118294 Vít đơn trục, đa trục, thanh dọc cột sống thuộc hệ thống cấy ghép cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 301/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
04/04/2023

118295 Vít đơn trục, đa trục, thanh dọc cột sống thuộc hệ thống cấy ghép cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 303/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/04/2023

118296 Vít đốt sống tự mũi khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 328/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/09/2019

118297 Vít đốt sống tự mũi khoan PEEK PREVAIL (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

118298 Vít đốt sống tự ta rô ZEPHIR (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

118299 Vít đốt sống đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

118300 Vít đốt sống đa trục rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

118301 Vít đốt sống đa trục rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 334/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

118302 Vít đốt sống đa trục rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/523 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/12/2021

118303 Vít – Chốt neo cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING 03.2022/ULTRABUTTON Còn hiệu lực
14/03/2023

118304 Vít – Chốt neo cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 14.2023/ULTRABUTTON Còn hiệu lực
26/10/2023

118305 Vít, nẹp cố định xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

118306 Vít, nẹp gắn liền đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG 12/2023/PCBPL-VT Còn hiệu lực
11/05/2023

118307 Vít, nẹp mesh, nẹp ghim xương sọ mặt TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

118308 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VIỆT Y 2311/VIETY-2022/PL Còn hiệu lực
23/11/2022

118309 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng và cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GEMS 02/2107/GEMS-2021 CÔNG TY TNHH VIỆT Y Đã thu hồi
23/10/2021

118310 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng và cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VIỆT Y 0704/VIETY-2024/PL Còn hiệu lực
07/04/2024

118311 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng và cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VIỆT Y 2705/VIETY-2024/PL Còn hiệu lực
29/05/2024

118312 Vít, Đĩa đệm , Nẹp dọc cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL015/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

118313 Vít/ốc khoá trong, Vít đa trục, vít đơn trục, vít trượt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190078.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
01/12/2020

118314 Vitrebond™ Light Cure Glass Ionomer Liner/Base TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-004-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020

118315 Vitrebond™ Plus Light Cure Glass Ionomer Liner/Base TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-004-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020

118316 Vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 48/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

118317 Vít cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

118318 Vít cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

118319 Vít cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

118320 Vít cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022