STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118381 Vỏ bao ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 131023/AMNOTEC/PTNS Còn hiệu lực
24/10/2023

118382 Vỏ bảo vệ mặt sau TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 082-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021

118383 Vỏ bọc kim phaco TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 208-1/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
08/02/2020

118384 Vỏ bọc kim phaco TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 210-3/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
10/02/2020

118385 Vỏ bọc kim phaco TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

118386 Vỏ bọc nhiệt kế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 2802 Còn hiệu lực
28/02/2024

118387 Vỏ bọc ống nội soi dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/166 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

118388 Vỏ bọc ống nội soi dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/498 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/11/2021

118389 Vỏ bọc tạo đường hầm trong phẫu thuật lấy sỏi qua da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS 10/2022/BPL-IPS Còn hiệu lực
10/05/2022

118390 Vỏ bọc thân ống soi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 173-ĐP/180000023/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Còn hiệu lực
17/02/2020

118391 Vỏ bọc thân ống soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ 108072024/BPL-LV Còn hiệu lực
08/07/2024

118392 Vỏ bọc và buồng thử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 002/2024/MED-JJV-CON Còn hiệu lực
18/01/2024

118393 Vỏ bọc đầu ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0401/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN Còn hiệu lực
22/11/2021

118394 Vỏ cảm biến sử dụng một lần - TruScreen®ULTRA (TruScreen®ULTRA - Single Use Sensor) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 360A/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ sức khỏe Gorton Còn hiệu lực
10/07/2020

118395 Vỏ cảm biến sử dụng một lần – TruScreen® Ultra (TruScreen ® Ultra – Single Use Sensor) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020396/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ sức khỏe Gorton Còn hiệu lực
28/07/2020

118396 Vỏ can thiệp có kênh đưa dụng cụ, có cổng hút dịch. đường kính 4 mm. kênh dụng cụ đường kính 5Charr ≥ 1,6mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Amnotech-Germany/ 290422 Còn hiệu lực
30/11/2023

118397 Vỏ cao su uốn cong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ 108072024/BPL-LV Còn hiệu lực
08/07/2024

118398 Vớ cho người bệnh tiểu đường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118399 Vớ cho người bệnh tiểu đường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/10/2023

118400 Vớ cho người bệnh tiểu đường bít ngón TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118401 Vớ cho người bệnh tiểu đường loại dài, bít ngón TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118402 Vớ cho người bệnh tiểu đường loại ngắn, bít ngón TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118403 Vớ cho người bệnh tiểu đường, vớ ngắn, bít ngón TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118404 Vớ chống suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 67PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
13/12/2019

118405 Vỏ chứa cảm biến tiệt trùng TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 372/170000051/PCBPL-BYT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Còn hiệu lực
07/02/2020

118406 Vớ cuộn dùng trong bó xương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 571 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

118407 Vớ dự phòng huyết khối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

118408 Vớ dự phòng huyết khối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1199/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
29/09/2020

118409 Vớ dùng cho người giãn tĩnh mạch, làm từ sợi tổng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 292023/HK-CV Đã thu hồi
28/03/2023

118410 Vớ dùng cho người giãn tĩnh mạch, làm từ sợi tổng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230329-001/PLGR/HK Còn hiệu lực
30/03/2023