STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118441 Vỏ que nong 2 kênh dùng cho tán sỏi qua da (Percutanceous Nephrostomy Set (suction sheath)) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 05022/CV-ACT Còn hiệu lực
03/07/2022

118442 Vỏ soi bàng quang-niệu đạo TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 32.2/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
15/08/2022

118443 Vỏ soi bàng quang-niệu đạo TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 32.2/012024/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
15/01/2024

118444 Vỏ thăm khám và phẫu thuật nội soi phụ khoa TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 12/032022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
23/05/2022

118445 Vỏ trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/96 Còn hiệu lực
03/08/2023

118446 Vỏ trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 29/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
15/06/2020

118447 VỎ TROCAR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 92/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

118448 Vỏ Trocar 5,5 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL20/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

118449 Vỏ Trocar 5.5mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL32/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

118450 Vỏ trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 882/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/07/2021

118451 Vỏ trocar và trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 75/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

118452 Vỏ trocar và trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 76/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

118453 Vỏ trocar xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2020

118454 Vỏ trong 24 Fr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL21/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

118455 Vớ Y Khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 008/170000126/PCBPL-BYT-CKPL Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Đã thu hồi
14/01/2021

118456 Vớ y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 014/2022/CV-GS Còn hiệu lực
19/01/2022

118457 Vớ y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 07.06/PCBPL_B.CLASSIC Còn hiệu lực
07/06/2022

118458 Vớ y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 173.170000025-PCBPL Còn hiệu lực
03/07/2023

118459 Vớ y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 8.923/PCBPL_COMP-I AD Còn hiệu lực
08/09/2023

118460 Vớ y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 8.923/PCBPL_COMP-I AG Còn hiệu lực
08/09/2023

118461 Vớ Y Khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL05.12/2023PCBPL-TBYT Còn hiệu lực
25/04/2024

118462 VỚ Y KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 0010/2023/PL Còn hiệu lực
06/06/2024

118463 Vớ y khoa các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 99/2023/PA-BPL Còn hiệu lực
23/10/2023

118464 Vớ y khoa Futuro TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191591 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

118465 Vớ y khoa loại dài- Hot Kyutto ST TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 232022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

118466 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180873 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
31/07/2019

118467 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200605 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
17/11/2020

118468 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210483-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
13/07/2021

118469 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI 02/2023-KQPL/LAGI Còn hiệu lực
24/07/2023

118470 Vớ y khoa phòng ngừa suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/10/2023