STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118471 Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch dạng gối (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118472 Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch dạng gối (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118473 Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch dạng gối (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118474 Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch dạng gối (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118475 Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch dạng đùi (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118476 Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch dạng đùi (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118477 Vớ y khoa Varimed TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL2507/2023PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

118478 Vớ Y khoa Varimed TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL2607/2023PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2023

118479 Vớ y khoa điều trị suy giãn tĩnh mạch (Cotton) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/10/2023

118480 Vớ y khoa điều trị suy giãn tĩnh mạch (Soft) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/10/2023

118481 Vớ y khoa-Hot Kyutto H TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 222022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

118482 Vớ y khoa-Hot Kyutto H TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 220323/VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

118483 Vớ y khoa-Hot Kyutto H TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 230323/VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

118484 Vớ y phòng ngừa suy tĩnh mạch dạng đùi (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

118485 Vớ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 285 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

118486 Vớ y tế Ofa- Basic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 15.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2024

118487 Vớ y tế Ofa- Baumwolle TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 14.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2024

118488 Vỏ đầu chỏm Bipolar TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 035/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

118489 Vớ điều trị giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 01/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHƯ THẢO Còn hiệu lực
05/06/2019

118490 Vớ điều trị suy, giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1199/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
29/09/2020

118491 Vỏ Đỡ /Giá Đỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1514/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
20/08/2021

118492 Vỏ đỡ niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 122823/PL-AG Còn hiệu lực
22/08/2023

118493 Vỏ đỡ niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 141023/PL-AG Còn hiệu lực
14/10/2023

118494 Vỏ đỡ niệu quản 2 kênh dùng cho tán sỏi ống mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2021

118495 Vỏ đỡ niệu quản 2 kênh dùng cho tán sỏi ống mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00222/PL-ACT Còn hiệu lực
26/04/2022

118496 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/10/2019

118497 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

118498 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 04522/CV-ACT Còn hiệu lực
08/04/2022

118499 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00222/PL-ACT Còn hiệu lực
26/04/2022

118500 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022