STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120061 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 276/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM A-M Còn hiệu lực
03/06/2021

120062 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 449/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Còn hiệu lực
08/07/2021

120063 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 511/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
27/07/2021

120064 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 608/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA ĐÔNG ANH Còn hiệu lực
01/09/2021

120065 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
08/09/2021

120066 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1841/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPRO Còn hiệu lực
24/09/2021

120067 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 700/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y DƯỢC LEGIPHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2021

120068 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 719/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE Còn hiệu lực
29/09/2021

120069 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH MỸ Còn hiệu lực
30/09/2021

120070 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 730/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC GIA Còn hiệu lực
10/11/2021

120071 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2203A/2021/180000028/PCBPL-BYT TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
15/11/2021

120072 Xịt Mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-13 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIFACA HEALTH Còn hiệu lực
19/11/2021

120073 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 901/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AZOFA Còn hiệu lực
02/12/2021

120074 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 907/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C Còn hiệu lực
09/12/2021

120075 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 946/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
30/12/2021

120076 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NARI 01:2022/PL-NARI Còn hiệu lực
20/01/2022

120077 Xịt mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4089-6PL-TTDV Còn hiệu lực
22/01/2022

120078 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA 02:2022/PL-DEVERLOP Còn hiệu lực
27/01/2022

120079 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA 03:2022/PL-DEVERLOP Còn hiệu lực
27/01/2022

120080 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC FITOLABS 01/PL Còn hiệu lực
08/02/2022

120081 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BẢN VIỆT 01/2022/PL-BV Còn hiệu lực
26/02/2022

120082 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ HUYỀN TRANG 01/2022/PL-LHT Còn hiệu lực
24/02/2022

120083 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ALVA VIỆT NAM 02/2022/PL- ALVA Còn hiệu lực
01/03/2022

120084 Xịt Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ FAMI 01/2022/PL-FAMI Còn hiệu lực
03/03/2022

120085 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MAXEO 03/2022/PL-MAXEO Còn hiệu lực
18/03/2022

120086 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM 02/2022/PL-EUROVIT Còn hiệu lực
21/03/2022

120087 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THỊNH PHARMA 04/2022/PL-AT Còn hiệu lực
24/03/2022

120088 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROBIN GROUP 03/2022/PL-ROBIN Còn hiệu lực
28/03/2022

120089 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEDUPHARM 02/2022/PL- MEDUPHARM Còn hiệu lực
29/03/2022

120090 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TC PHARMA BN 02/2022/PL-TC Còn hiệu lực
20/04/2022