STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120091 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 05/2022/PL-BIBITA Còn hiệu lực
28/04/2022

120092 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH 02/2022/PL-NM Còn hiệu lực
10/05/2022

120093 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH 03/2022/PL-NM Còn hiệu lực
10/05/2022

120094 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 01/2022/PL-ABIKA Còn hiệu lực
31/05/2022

120095 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM 03/2022/PL-EUROVIT Còn hiệu lực
31/05/2022

120096 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH 02/2022/PL-QX Còn hiệu lực
20/06/2022

120097 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PHÚ HƯNG 04/2022/PL-PH Còn hiệu lực
20/06/2022

120098 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 01/22/BPL-PB Còn hiệu lực
27/06/2022

120099 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 02/22/BPL-PB Còn hiệu lực
27/06/2022

120100 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AUSTRALIA 01/2022/PL-DPAU Còn hiệu lực
05/08/2022

120101 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 02/VBPL-TP/2022 Còn hiệu lực
10/08/2022

120102 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 08/2022/PL-CNL Còn hiệu lực
24/08/2022

120103 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STARMAX GREEN 02/2022/STARMAX Còn hiệu lực
06/10/2022

120104 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GĐV PHARMA 01/2022/PL-GĐV Còn hiệu lực
19/10/2022

120105 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GS 01/2022/PL-GS Còn hiệu lực
01/11/2022

120106 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP 01/2022/PL-HT Còn hiệu lực
24/11/2022

120107 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIPANNA 01/2022/PL-VIPANNA Còn hiệu lực
28/11/2022

120108 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIPANNA 02/2022/PL-VIPANNA Còn hiệu lực
28/11/2022

120109 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ARIS 01/2022/PL-ARIS Còn hiệu lực
21/12/2022

120110 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM HÀ NỘI 01/2022/PL-DPHN Còn hiệu lực
29/12/2022

120111 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 04/PLTBYT-FAMAX Còn hiệu lực
13/01/2023

120112 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE 01/2023/PL-SANO Còn hiệu lực
22/02/2023

120113 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKH PHARMA 01/PLTBYT-DKH Còn hiệu lực
22/02/2023

120114 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ SOUTHPRO PHARMA 02/2023/PL-MN Còn hiệu lực
13/03/2023

120115 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 01/VPC-PL Còn hiệu lực
05/04/2023

120116 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ADN 01/2023/PL-ADN Còn hiệu lực
15/04/2023

120117 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ADN 02/2023/PL-ADN Còn hiệu lực
15/04/2023

120118 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOPONEPHARMAR VIỆT NAM 02/2023/PL-TOPO Còn hiệu lực
20/04/2023

120119 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ FAMI 01/2023PL-FAMI Còn hiệu lực
27/04/2023

120120 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EUPHARMA 01/2023/PL-EUP Còn hiệu lực
27/04/2023