STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120121 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BLACKWELL 02/2023/PL-BLACKWELL Còn hiệu lực
04/05/2023

120122 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC QUỐC TẾ NATURAL LIFE 01/2023/PL-NATULIFE Còn hiệu lực
19/05/2023

120123 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 02/2022/PLA-FOXS_USA Còn hiệu lực
26/05/2023

120124 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIKA PHARMA 01/2023/PL-BIKA Còn hiệu lực
11/07/2023

120125 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA 01/2023/PL-LOUIS Còn hiệu lực
11/07/2023

120126 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA 02/2023/PL-LOUIS Còn hiệu lực
11/07/2023

120127 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 01/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

120128 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 05/2023/PL-FAMAX Còn hiệu lực
24/07/2023

120129 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 02/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
28/07/2023

120130 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BROPHARM 01/2023/PL-BROPHARM Còn hiệu lực
02/08/2023

120131 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 01/VBPL-DHĐ/2022 Còn hiệu lực
10/08/2023

120132 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM – DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC BẢO KHANG 01/2023/PL-NBK Còn hiệu lực
23/08/2023

120133 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM – DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC BẢO KHANG 02/2023/PL-NBK Còn hiệu lực
23/08/2023

120134 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ICHIPHARMA 01/VBPL-ICP/2023 Còn hiệu lực
03/10/2023

120135 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAPPHIRE 01/2023/PL-SAPPHIRE Còn hiệu lực
09/10/2023

120136 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW IMEXCO 05/2023/BPL-IMEXCO Còn hiệu lực
10/10/2023

120137 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW IMEXCO 06/2023/BPL-IMEXCO Còn hiệu lực
10/10/2023

120138 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 01/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023

120139 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÁI HÀ 01/2023/PL-TH Còn hiệu lực
06/11/2023

120140 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMAOTC 01:2023/ PL- OTC Còn hiệu lực
13/11/2023

120141 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LARISSA PHARMA 001/2023/KQPLA-LP Còn hiệu lực
20/11/2023

120142 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THALINDA 01/2023/PL-TLD Còn hiệu lực
20/11/2023

120143 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 01:2023/ PL- FAMAX Còn hiệu lực
21/11/2023

120144 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN 03/VBPL-JP/23 Còn hiệu lực
29/11/2023

120145 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THẢO DƯỢC THIÊN MINH 01/2023/PL-TM Còn hiệu lực
29/11/2023

120146 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 03/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
30/11/2023

120147 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDIVISTAR 02/PL-MDV/23 Còn hiệu lực
12/12/2023

120148 Xịt Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀN VIỆT 01/2023/BPL-HANVIET Còn hiệu lực
09/01/2024

120149 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 03-2022/PL-TW4 Còn hiệu lực
17/01/2024

120150 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP 499/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2024