STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120151 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CEO VIỆT 02/2024/PL-CEOVIET Còn hiệu lực
23/04/2024

120152 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THALINDA 01/2024/PL-TLD Còn hiệu lực
10/04/2024

120153 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA SINH BM 01/PL-BM/24 Còn hiệu lực
17/04/2024

120154 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC MPH 01-24/PL-MPH Còn hiệu lực
06/05/2024

120155 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MEDICINES 01/PL-MDC/22 Còn hiệu lực
08/05/2024

120156 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TCT 01/2024/PL-TCT Còn hiệu lực
01/06/2024

120157 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 42-2022/VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

120158 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 43-2022/VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

120159 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 42-2022/ VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

120160 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NK DƯỢC PHẨM MEDICARE-ÚC 01/2024/PL-MDCU Còn hiệu lực
20/06/2024

120161 Xịt mũi FREE NOSE ANTIALLERGY 20ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018624 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACM VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

120162 Xịt mũi FREE NOSE PROPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018624 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACM VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

120163 Xịt mũi - họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 543/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY Còn hiệu lực
05/08/2021

120164 XỊT MŨI - HỌNG - XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN VIỆT Còn hiệu lực
10/09/2021

120165 Xịt Mũi - Xoang Nhất An TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 924/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CỔ PHƯƠNG HƯƠNG MỘC AN Còn hiệu lực
16/06/2021

120166 Xịt mũi AGSINUS DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0760PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
02/11/2021

120167 Xịt mũi Allergicum MED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 503/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN PHẨM SINH HỌC NUTRI-PAX Còn hiệu lực
10/08/2019

120168 XỊT MŨI ANTIVIR ROYAL BEE TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/07/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

120169 XỊT MŨI ASIN CORONA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 976/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM Còn hiệu lực
21/12/2021

120170 XỊT MŨI BẢO TÍN XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 161/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/04/2021

120171 XỊT MŨI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 877/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AZOFA Còn hiệu lực
27/11/2021

120172 Xịt Mũi Biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2238A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI Còn hiệu lực
03/12/2021

120173 XỊT MŨI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 02/2021/PL-CNL Còn hiệu lực
09/03/2022

120174 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 15/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
20/12/2022

120175 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 16/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
20/12/2022

120176 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGHĨA DŨNG 01/2023/PL-ND Còn hiệu lực
03/04/2023

120177 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGHĨA DŨNG 02/2023/PL-ND Còn hiệu lực
03/04/2023

120178 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 01/2023/PL-HUTA Còn hiệu lực
14/08/2023

120179 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 02/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023

120180 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 03/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023