STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120211 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 860/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH BANTRA Còn hiệu lực
26/11/2021

120212 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 865/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN SHV COMMODITY Còn hiệu lực
26/11/2021

120213 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 964/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM - KHANG Còn hiệu lực
17/12/2021

120214 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR 01:2022/PL-VICPHAR Còn hiệu lực
16/02/2022

120215 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP 01:2022/PL-USA VIP Còn hiệu lực
18/02/2022

120216 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ DƯỢC BẠCH MAI 02/2022/PL-BM Còn hiệu lực
23/02/2022

120217 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DP GERMANY PHARMA 01/2022/PL- GERMANY Còn hiệu lực
23/02/2022

120218 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN SINH GROUP 01/2022/PL-NS Còn hiệu lực
23/02/2022

120219 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VALLAPHA 01/2022/PL-VALLAPHA Còn hiệu lực
22/02/2022

120220 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM 01:2022/PL-OBIPHAR Còn hiệu lực
01/03/2022

120221 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A VIỆN KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 01/2022/PL-VKT Còn hiệu lực
03/03/2022

120222 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 02/2022/PL-NAGA Còn hiệu lực
04/03/2022

120223 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AVIPHAR 01/2022/PL-MEGA Còn hiệu lực
09/03/2022

120224 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MT VIỆT NAM 01/VBPL-MT/2022 Còn hiệu lực
16/03/2022

120225 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREEN LIFE 01/2022/PL-GRL Còn hiệu lực
17/03/2022

120226 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRÍ TÂM PHARMA 01/2022/TT-PL Còn hiệu lực
25/04/2022

120227 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÍN PHÁT 01/2022/PL-TINPHAT Còn hiệu lực
06/05/2022

120228 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 03/2022/PL-SC Còn hiệu lực
04/07/2022

120229 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEGOLIFE 01/2022/PL-HEGOLIFE Còn hiệu lực
23/09/2022

120230 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEGOLIFE 02/2022/PL-HEGOLIFE Còn hiệu lực
23/09/2022

120231 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN DƯỢC VẠN AN 01/BPL-VANAN Còn hiệu lực
01/10/2022

120232 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI 06/2022/PL-FUSI Còn hiệu lực
22/08/2023

120233 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI 07/2022/PL-FUSI Còn hiệu lực
07/09/2023

120234 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM SUNWIN 01/2023/PL-SW Còn hiệu lực
23/01/2024

120235 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THẢO DƯỢC VINPHARCO 01/2024/PL-VINPHARCO Còn hiệu lực
26/02/2024

120236 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 01/2024/PL-NAGARA Còn hiệu lực
05/04/2024

120237 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HAMESCO 01/2024/PL-HAMESCO Còn hiệu lực
09/05/2024

120238 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HASAKI 01/2024/PL-HASAKI Còn hiệu lực
25/06/2024

120239 Xịt mũi họng CatTuong 5.0 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72121CN/190000014/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty Cổ Phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
26/09/2021

120240 XỊT MŨI HỌNG DR. XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 24/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Sao Thái Dương Còn hiệu lực
15/01/2021