STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120241 Xịt mũi họng HQ HITMA TRISAT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0750PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
01/09/2021

120242 Xịt mũi họng HQ Hitma trisat baby kids TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88821CN/190000014/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty Cổ Phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
29/12/2021

120243 Xịt mũi họng HQ-NANOPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 23021CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/04/2021

120244 XỊT MŨI HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 10621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO Còn hiệu lực
01/09/2021

120245 XỊT MŨI HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 782/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/10/2021

120246 XỊT MŨI HỌNG LỢI KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 781/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE Còn hiệu lực
19/10/2021

120247 XỊT MŨI HỌNG LỢI KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG VIỆT 01/2023/PL-HV Còn hiệu lực
22/11/2023

120248 Xịt mũi họng lợi khuẩn O’mamie TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO HOÀNG KIM 05/2024/PL-SHK Còn hiệu lực
02/07/2024

120249 Xịt mũi họng lợi khuẩn Subavax TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU 02/2022/PLTTBYT-AA Đã thu hồi
11/06/2024

120250 Xịt mũi họng lợi khuẩn Subavax TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU 01/2024/PLTTBYT-AA Còn hiệu lực
11/06/2024

120251 Xịt mũi họng lợi khuẩn Subavax TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU 02/2022/PLTTBYT-AA Đã thu hồi
11/06/2024

120252 Xịt mũi họng lợi khuẩn Subavax TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU 04/2022/PLTTBYT-AA Còn hiệu lực
11/06/2024

120253 XỊT MŨI HỌNG NAM GIA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MERIT VIỆT NAM 01/2022/PL- MARIT Còn hiệu lực
09/03/2022

120254 Xịt mũi họng Nano bạc CALIUSA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 85721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CALI USA Còn hiệu lực
29/12/2021

120255 Xịt mũi họng NASAMAX 500 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72121CN/190000014/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty Cổ Phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
26/09/2021

120256 Xịt mũi họng Nasofa Spray TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIDAPHA Còn hiệu lực
08/10/2021

120257 Xịt mũi họng Nasofa Spray TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIDAPHA Còn hiệu lực
22/10/2021

120258 Xịt mũi họng Organic PH1000 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 743/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Phú Hưng Còn hiệu lực
06/10/2021

120259 Xịt mũi họng Thái Dương TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM 45/2023/STD-CV Còn hiệu lực
11/05/2023

120260 Xịt Mũi Họng Thảo Mộc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2202A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMINA Còn hiệu lực
20/11/2021

120261 Xịt mũi họng Triệu Gia TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3072-64 PL-TTDV HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN TRIỆU GIA Còn hiệu lực
15/02/2020

120262 Xịt mũi họng Well care TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 744/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh Còn hiệu lực
06/10/2021

120263 Xịt mũi húng chanh nano bạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AC8 02/2022/PL-AC8 Còn hiệu lực
13/04/2022

120264 Xịt mũi húng chanh nano bạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC 03/2022/PL-HM Còn hiệu lực
25/04/2022

120265 Xịt mũi IDC SPRAY NANO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24421/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
22/12/2021

120266 Xịt mũi IDC SPRAY NANO BABY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24521/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
22/12/2021

120267 Xịt mũi Ipadin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 24/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

120268 Xịt mũi JAPONI SHARK TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4015-6 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI Còn hiệu lực
09/10/2021

120269 XỊT MŨI KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA 01/2022/PL- MEDIFA Còn hiệu lực
24/02/2022

120270 Xịt mũi keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINFACO 01/2022/PL-VINFACO Còn hiệu lực
04/07/2022