STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120271 XỊT MŨI KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FANECO 01:2023/PL-TTBYT Còn hiệu lực
30/06/2023

120272 XỊT MŨI KHÁNG KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 01/2022/PL Còn hiệu lực
24/02/2022

120273 XỊT MŨI MAXKONA SPRAY NANO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 23621/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
17/12/2021

120274 XỊT MŨI MAXKONA SPRAY NANO BABY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 23521/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
17/12/2021

120275 Xịt Mũi Mubier TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 428/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SUNSHINE VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2021

120276 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 941/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/12/2021

120277 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 952/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/12/2021

120278 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 974/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Còn hiệu lực
04/01/2022

120279 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HACOPHARMA 01/2022/PL-HACO Còn hiệu lực
13/03/2022

120280 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PERFECT 01/2022/PL- PERFECT Còn hiệu lực
21/03/2022

120281 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN DƯỢC BTN 01/2022/PL- BTN Còn hiệu lực
22/03/2022

120282 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM THIÊN GIA PHÚ 01/2022/PL- GIAPHU Còn hiệu lực
24/03/2022

120283 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROBIN GROUP 04/2022/PL-ROBIN Còn hiệu lực
23/05/2022

120284 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STARMAX GREEN 03/2022/PL-STARMAX Còn hiệu lực
06/10/2022

120285 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH PHARMA VIỆT NAM 02/2022/PL-HT Còn hiệu lực
18/11/2022

120286 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AIC 01/2022/PL-AIC Còn hiệu lực
24/11/2022

120287 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NHẬT PHONG TH 01/2023/PL-NP Còn hiệu lực
29/06/2023

120288 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC BÀ VÂN 01/2023/BPL-BV Còn hiệu lực
08/07/2023

120289 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 01/2023/PL-SJK Còn hiệu lực
10/07/2023

120290 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 01/2022/PL-CNL Còn hiệu lực
16/08/2023

120291 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 02/2022/PL-CNL Còn hiệu lực
16/08/2023

120292 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM EVICO 01/2023/BPL-EVICO Còn hiệu lực
24/08/2023

120293 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHOENIX PHARMA 01/PL-PP/24 Còn hiệu lực
23/01/2024

120294 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM PHÚ HẢI 01/2024/PL-NPH Còn hiệu lực
09/05/2024

120295 Xịt mũi Nasaleze TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3124PL-TTDV CÔNG TY TNHH SV HEALTHCARE Còn hiệu lực
07/02/2020

120296 Xịt mũi Ngũ Sắc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH NHẬT MINH 01/2021/PL-NM Còn hiệu lực
26/02/2022

120297 Xịt mũi Nitric oxide TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LYNH FARMA 01-2022/PL-LYNH Còn hiệu lực
13/04/2022

120298 Xịt mũi NUNAS KIDS TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 179.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NULIFE PHARMA Còn hiệu lực
26/06/2021

120299 XỊT MŨI NƯỚC BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 440/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA Còn hiệu lực
05/07/2021

120300 Xịt Mũi Nước Biển Sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021352DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỬU LONG Còn hiệu lực
11/09/2021