STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120301 Xịt mũi nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC QUỐC TẾ GREATER 01:2021/PL-GR Còn hiệu lực
20/01/2022

120302 Xịt mũi phun sương SEA NATURAL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018123 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
12/06/2019

120303 Xịt mũi Sea Baby TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021175A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/06/2021

120304 Xịt mũi Sea Baby khuynh diệp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021175A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/06/2021

120305 Xịt mũi sinh học SPEROKID TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 01/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
29/03/2023

120306 Xịt mũi sinh học SPEROMED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 02/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
29/03/2023

120307 Xịt mũi sinh học SPEROVID TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 03/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
23/06/2023

120308 Xịt mũi SINU NASAL SPRAY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HẠNH PHÁT 01/2023/PLA-HP Còn hiệu lực
29/08/2023

120309 Xịt mũi STÉVIM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022

120310 Xịt mũi thanh xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 794/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NUCARE PHARMA Còn hiệu lực
25/10/2021

120311 Xịt Mũi Thảo Dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EUPHARMA 02/2022/PL-EUP Còn hiệu lực
05/12/2022

120312 Xịt mũi thảo dược thông xoang Eugica TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 187/MED1018 CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
28/05/2020

120313 Xịt mũi thảo dược Toàn Thắng TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ NÔNG DƯỢC TOÀN THẮNG 01/2021/PL-HTXTT Còn hiệu lực
08/03/2022

120314 Xịt mũi thảo mộc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 797/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ TAKO Còn hiệu lực
01/12/2021

120315 XỊT MŨI THIÊN NAM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 873/21/170000116/PCBPL-BYT.. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
27/11/2021

120316 Xịt mũi Thiên Nam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2260A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN NAM LOYAL Còn hiệu lực
16/12/2021

120317 XỊT MŨI THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANPHACO 01/2023/BPL-ANPHACO Còn hiệu lực
22/02/2023

120318 Xịt mũi thông xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 01/2023/PL-VINAMAX Còn hiệu lực
04/04/2023

120319 XỊT MŨI TRẺ EM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BLACKWELL 01/2023/PL-BLACKWELL Còn hiệu lực
04/05/2023

120320 XỊT MŨI ƯU TRƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ENTER 01/VBPL/ET Còn hiệu lực
05/05/2023

120321 Xịt Mũi Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 07/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
03/08/2022

120322 Xịt Mũi Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 17821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Còn hiệu lực
10/11/2021

120323 XỊT MŨI XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 01:2022/PL-NAGA Còn hiệu lực
01/03/2022

120324 Xịt mũi xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY 02/2022/PL-NCK Còn hiệu lực
28/09/2022

120325 XỊT MŨI XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỆU SƠN 01/2023/PL-TS Còn hiệu lực
12/12/2023

120326 Xịt mũi xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN 01-23/PLA-THL Đã thu hồi
12/06/2024

120327 Xịt mũi xoang AGSINUS DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0753PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
22/09/2021

120328 Xịt mũi xoang AGSINUS DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0760PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Đã thu hồi
05/10/2021

120329 Xịt mũi xoang Bà Thông TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-33PL-TTDV Cty TNHH BE'AUTHENTIC VN Còn hiệu lực
16/09/2020

120330 XỊT MŨI XOANG CRB PHARM TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/05/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022