STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120361 Xịt Răng con Chim TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4009-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
28/09/2021

120362 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 472/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC DƯỢC Còn hiệu lực
21/07/2021

120363 Xịt Răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
23/11/2021

120364 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 931/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁP ÂU Còn hiệu lực
14/12/2021

120365 Xịt răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-27 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG KHOA HỌC MEDLITY - FRANCE Còn hiệu lực
15/12/2021

120366 Xịt răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-28 PL-TTDV CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAPPY VITAMIN Còn hiệu lực
25/12/2021

120367 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SONG THƯ 01:2022/PL-ST Còn hiệu lực
20/01/2022

120368 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC DƯỢC 01/2022/PL-BACDUOC Còn hiệu lực
21/04/2022

120369 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT 02/2022/PL-TDV Còn hiệu lực
29/04/2022

120370 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK DƯỢC OZO 01/2022/PL-NOVA Đã thu hồi
13/05/2022

120371 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM – XNK NOVA PHARMA – C.T.K 01/2022/PL-NOVA Còn hiệu lực
13/05/2022

120372 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ IC PHARMA 01/2022/PL-IC Còn hiệu lực
03/08/2022

120373 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH MINH 01/2022/PL-KM Còn hiệu lực
03/08/2022

120374 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 01/2022/PL-SINGCARE Còn hiệu lực
20/10/2022

120375 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ 03/2022/PL-PHUSI Còn hiệu lực
10/11/2022

120376 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT 161222/CV-NN Còn hiệu lực
06/03/2023

120377 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ADN 05/2023/PL-ADN Còn hiệu lực
20/05/2023

120378 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GINKGOMIN SỐNG Ý NGHĨA 01/2023/PL-GINKGOMIN Còn hiệu lực
03/01/2024

120379 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM GENPHARCO 01:2024/ PL-GENPHARCO Còn hiệu lực
11/03/2024

120380 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM 02/2024/PL-BIGFAM Còn hiệu lực
23/04/2024

120381 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TÂN DƯỢC PHÁT 01/2024/BPL-TDP Còn hiệu lực
14/06/2024

120382 Xịt răng miệng ORAVICINE TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CAO MAI 01/2022/CAOMAI/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2023

120383 Xịt răng miệng trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 03/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
21/02/2024

120384 Xịt râu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TECHPHARM VIỆT NAM 01/2024/PL-TECHP Đã thu hồi
03/05/2024

120385 Xịt rửa mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DOCTOR CARE Số: 01/2023/PL-DC Còn hiệu lực
02/10/2023

120386 Xịt rửa mũi xoang Nam Dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210399 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC Còn hiệu lực
23/06/2021

120387 XỊT RỬA TAI ACWAX PRO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU 04/2022/ANCHAU-CBPL Còn hiệu lực
26/10/2022

120388 Xịt Sạch Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

120389 Xịt Sạch Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

120390 Xịt sát khuẩn khoang miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 01/2022/PL-A/MR Còn hiệu lực
05/10/2022