STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120421 XỊT TAI MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 702/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HAVICO Còn hiệu lực
23/09/2021

120422 Xịt Tai Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DP GERMANY PHARMA 02/2022/PL- GERMANY Còn hiệu lực
04/07/2022

120423 Xịt tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SANOFA FRANCE 02/2022/PL-SANOFA Còn hiệu lực
22/12/2022

120424 XỊT TAI MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HAVICO 01/2024/PL-HAVICO Còn hiệu lực
09/05/2024

120425 Xịt tai mũi họng minh châu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MINH CHÂU 02/2022/PL-MC Còn hiệu lực
22/12/2022

120426 XỊT TAI NIPASS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA 01.10/2022/CNC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

120427 XỊT THANH LƯƠNG THẢO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 10221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIPHAR USA Còn hiệu lực
26/08/2021

120428 XỊT THẢO AN XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 162/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HAVACO Còn hiệu lực
19/04/2021

120429 XỊT THƠM MIỆNG BẢO NHA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 629/21/170000116/PCBPL-BYT CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS Còn hiệu lực
31/08/2021

120430 XỊT THƠM MIỆNG, NGỪA SÂU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỖ GIA HÀ NỘI 02/2022/PL-ĐG Còn hiệu lực
14/11/2022

120431 Xịt thông kinh lạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y HỌC VIỆT 01/2024/PL-YHV Còn hiệu lực
16/01/2024

120432 XỊT THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 10021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THÀNH NAM - FRANCE Còn hiệu lực
26/08/2021

120433 XỊT THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 660/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM GIA PHÁT Còn hiệu lực
10/09/2021

120434 XỊT THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Còn hiệu lực
05/10/2021

120435 XỊT THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 793/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO Còn hiệu lực
26/10/2021

120436 XỊT THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 820/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/11/2021

120437 Xịt Thống xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THÀNH PHÁT 01/2023/PL-TTP Còn hiệu lực
18/05/2023

120438 XỊT THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẤT LONG 01/2023/PL-NL Còn hiệu lực
18/10/2023

120439 Xịt thông xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIỆN MINH TÂM 01/2023/PL-MT Còn hiệu lực
03/01/2024

120440 Xịt Thông Xoang Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH 08:2024/ PL- CFATB Còn hiệu lực
12/06/2024

120441 XỊT THÔNG XOANG THIÊN MINH TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Còn hiệu lực
05/10/2021

120442 Xịt Tieutri TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI CÁT 01/2022/PL-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2022

120443 Xịt vệ sinh hàm giả TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 513.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
01/10/2020

120444 XỊT VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 10921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Còn hiệu lực
06/09/2021

120445 XỊT VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Còn hiệu lực
06/09/2021

120446 XỊT VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR 02-VP/PL/24 Còn hiệu lực
21/03/2024

120447 Xịt vệ sinh mũi bạc Nano Spay baby TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 427/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH Còn hiệu lực
12/06/2020

120448 XỊT VỆ SINH MŨI BUBUKIDS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 02/2024/BPL -DAP/2024 Còn hiệu lực
20/06/2024

120449 XỊT VỆ SINH MŨI CLEANDAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 01/2024/BPL -DAP/2024 Còn hiệu lực
08/05/2024

120450 XỊT VỆ SINH MŨI ÍCH NHI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC 01/2023 Còn hiệu lực
05/01/2024