STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120451 XỊT VỆ SINH MŨI ÍCH NHI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC 02/2023 Còn hiệu lực
05/01/2024

120452 Xịt Vệ Sinh Mũi Ưu Trương Bisalt Người Lớn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KENTEK PHARMA Còn hiệu lực
25/02/2021

120453 Xịt Vệ Sinh Mũi Ưu Trương Bisalt Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KENTEK PHARMA Còn hiệu lực
25/02/2021

120454 XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM 01/PL-PRF/24 Còn hiệu lực
02/02/2024

120455 XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM 01/PL-PRF/24 Còn hiệu lực
02/02/2024

120456 XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM 01/PL-PRF/24 Còn hiệu lực
02/02/2024

120457 Xịt vệ sinh tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2204A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
16/11/2021

120458 XỊT VẾT THƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN 01/2023 Còn hiệu lực
23/06/2023

120459 Xịt vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN THỦY PHARMA 02/2023/BPL-XT Còn hiệu lực
13/10/2023

120460 Xịt vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIMED 01/23/BPL-TDM Còn hiệu lực
21/11/2023

120461 Xịt vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THÀNH PHÁT 02/2023/PL-TTP Còn hiệu lực
05/03/2024

120462 Xịt Vết Thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN SINH CHÂU 01/2024/PL-VSC Còn hiệu lực
20/06/2024

120463 XỊT VI SINH MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO LG 01/2023/PL-BIOLG Còn hiệu lực
23/10/2023

120464 XỊT VI SINH MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO LG 02:2024/ PL- BIOLG Còn hiệu lực
06/04/2024

120465 XỊT VI SINH RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO LG 02/2023/PL-BIOLG Còn hiệu lực
23/10/2023

120466 Xịt viêm xoang Mộc Dung TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2981 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Yodara Còn hiệu lực
16/12/2019

120467 XỊT VIÊM XOANG MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDIVISTAR 01/PL-MDV/23 Còn hiệu lực
12/12/2023

120468 XỊT XOA BÓP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 07/2022/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
14/12/2022

120469 Xịt xoa bóp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG 01/PLTBYT-TL Còn hiệu lực
08/04/2023

120470 Xịt Xoa Bóp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ELITE LIFE 01/2023/PL-ELITE Còn hiệu lực
08/11/2023

120471 Xịt xoa bóp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ HÓA SINH HÀ NỘI 03/2023/PL-HSHN Còn hiệu lực
27/11/2023

120472 Xịt xoa bóp TTBYT Loại A HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ KIM CHI 01/2023-KQPL Còn hiệu lực
05/01/2024

120473 XỊT XOA BÓP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 10/2024/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
04/04/2024

120474 Xịt xoa bóp xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & DƯỢC MỸ PHẨM ORGATECH VIỆT NAM 01/2023/PL-ORGATECH Còn hiệu lực
25/10/2023

120475 Xịt xoa bóp xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 01/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
16/01/2024

120476 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 189/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HQC HOA KỲ Còn hiệu lực
25/05/2021

120477 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 203/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC VẠN THỊNH PHARMA Còn hiệu lực
25/05/2021

120478 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1017/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
01/07/2021

120479 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1015/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA Còn hiệu lực
01/07/2021

120480 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1018/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
01/07/2021