STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120511 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO 03/2023PL-KIMIKO Còn hiệu lực
24/07/2023

120512 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TN 01/2023/PL-TN Còn hiệu lực
27/07/2023

120513 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TECHMED GROUP 01/2023/PL-TECHMED Còn hiệu lực
08/09/2023

120514 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TUỆ MINH MEDICAL 01/2023/PL-TM.SJK Còn hiệu lực
11/10/2023

120515 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM THÁI 03/2023/PL-TT Còn hiệu lực
17/10/2023

120516 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAPPHIRE 02/2023/PL-SAPPHIRE Còn hiệu lực
26/10/2023

120517 xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BANACO VIỆT NAM 02/2023/PL-BANACO Còn hiệu lực
27/10/2023

120518 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ HÓA SINH HÀ NỘI 01/2023/PL-HSHN Còn hiệu lực
02/11/2023

120519 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC DAILY CARE 01/2023/PL-DLC Đã thu hồi
15/11/2023

120520 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC DAILY CARE 01/2023/PL-DLC Còn hiệu lực
15/11/2023

120521 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG 01/2023/PL-TL Còn hiệu lực
21/11/2023

120522 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN GREEN NATURE 01/2023/PL-GR Còn hiệu lực
25/11/2023

120523 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 03/2023/PL-SJK Còn hiệu lực
28/11/2023

120524 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN 03/VBPL-JP/23 Còn hiệu lực
29/11/2023

120525 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 04/2023/PL-SJK Còn hiệu lực
14/12/2023

120526 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SINUSPHARMA 0112VBPL/VINASG Còn hiệu lực
23/12/2023

120527 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG 03/2023/PL-TL Còn hiệu lực
29/12/2023

120528 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HAVIPHAR 15/VBPL-HVP/22 Còn hiệu lực
17/01/2024

120529 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HAVIPHAR 01/2024/PL-HVP Còn hiệu lực
17/01/2024

120530 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ GROUP 02/2024/PL-TP Còn hiệu lực
06/03/2024

120531 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OXYPHARMA 01/2024/PL-OXY Còn hiệu lực
16/04/2024

120532 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SINUSPHARMA 1107/2024/SINUS Còn hiệu lực
12/07/2024

120533 XỊT XOANG BÁCH TÂM XOAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 736/21/170000116/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN LIFE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/10/2021

120534 XỊT XOANG CÁT VƯỢNG HOÀN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 279/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LTC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

120535 XỊT XOANG HITOSHI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ GROUP 01/2023/PL- TP Còn hiệu lực
25/08/2023

120536 Xịt xoang JAPONI TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4015-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI Còn hiệu lực
06/10/2021

120537 Xịt Xoang Lá Lốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUYỀN PHI 01/2023/BPL-HP Còn hiệu lực
11/07/2023

120538 Xịt xoang LikiGold Spray TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1934/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VITACO VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/12/2020

120539 Xịt Xoang Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH MINH 02/2022/PL-KM Còn hiệu lực
07/09/2022

120540 Xịt Xoang mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC 01/2023/PL-TP Còn hiệu lực
03/08/2023