STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120571 XITDAMAN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ ĐÔNG Á 01/2023/PL-ĐA Còn hiệu lực
17/01/2023

120572 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 453/21/170000116/PCBPL-BYT TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
04/08/2021

120573 Xịt nóng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 455/21/170000116/PCBPL-BYT TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
04/08/2021

120574 Xlear Max Sinus Spray 1.5oz TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 343-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HACO Còn hiệu lực
01/07/2019

120575 XLEAR NASAL SPRAY 1.5oz TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1811/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HACO Còn hiệu lực
25/11/2019

120576 Xlear Resuce Sinus Spray 1.5oz TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 343-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HACO Còn hiệu lực
01/07/2019

120577 XLIP - Nẹp cột sông lưng đi lối bê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 102/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

120578 XLIP - Nẹp cột sông lưng đi lối bên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 102/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

120579 XLIP - Nẹp cột sông lưng đi lối bên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 102/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

120580 XLIP - Vít khóa đầu vít và nẹp lối bên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 102/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

120581 XLIP - Vít lối bên cột sống thắt lưng lối bên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 102/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

120582 XLIP - Vít lối bên, có chặn nẹp cột sống lưng lối bên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 102/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

120583 XLIP – Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 102/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

120584 XLR8 Long TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3249-18 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TEDIS – VIỆT HÀ Còn hiệu lực
12/12/2021

120585 XLR8 Long TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3250-18 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/12/2021

120586 XLR8 short TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3249-17 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TEDIS – VIỆT HÀ Còn hiệu lực
12/12/2021

120587 XLR8 short TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3250-17 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/12/2021

120588 XN CAL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 035/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

120589 XN CAL PF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 035/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

120590 XN CHECK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 035/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

120591 XN CHECK BF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 035/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

120592 XN-L CHECK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 035/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

120593 XOA BÓP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EVA VIỆT NAM 01/2023/EVA Còn hiệu lực
13/10/2023

120594 Xoa bóp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN EZLA VIỆT NAM 01/2024/PL-EZLA Còn hiệu lực
02/05/2024

120595 Xoa Bóp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUYỀN PHI 01/2024/PL-HP Còn hiệu lực
07/05/2024

120596 Xoa Bóp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LAN CHI 01/2024/PL-LANCHI Còn hiệu lực
23/05/2024

120597 XOA BÓP GIẢM ĐAU DARATEX TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM 003/2022/PL-VPPHARM Còn hiệu lực
01/11/2022

120598 Xoa bóp giảm đau HEDAXUKA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU 05/2022/ANCHAU-CBPL Còn hiệu lực
01/11/2022

120599 Xoa bóp Thanh Mộc Hương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 436/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Còn hiệu lực
29/06/2021

120600 XOA BÓP THẢO MỘC TRẦN KIM HUYỀN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0084PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN Đã thu hồi
22/02/2020