STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120661 Xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED1219 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
28/02/2020

120662 Xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED1219 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
28/02/2020

120663 Xông khí dung nối với mặt nạ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED1219 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
28/02/2020

120664 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 904/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP NAM THANH Còn hiệu lực
02/12/2021

120665 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 998/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR Còn hiệu lực
27/12/2021

120666 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1002/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TD PHARMA Còn hiệu lực
27/12/2021

120667 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1013/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TD PHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

120668 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 01:2021/PL-SINGCARE Còn hiệu lực
27/01/2022

120669 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 02:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
15/02/2022

120670 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ DƯỢC BẠCH MAI 01/2022/PL-BM Còn hiệu lực
23/02/2022

120671 Xông Mũi Họng Thiên Thảo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HẢI MINH Xông Mũi Họng Thiên Thảo Còn hiệu lực
22/02/2022

120672 Xông niệu quản JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 62/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

120673 Xông thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003899/PCBB-HN Còn hiệu lực
13/03/2023

120674 Xông thông tiểu kiểu Malecot TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 76/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

120675 Xông thông tiểu một nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 97/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2023

120676 Xốp cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 364-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hùng Mạnh Còn hiệu lực
03/03/2020

120677 Xốp cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 376-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
20/03/2020

120678 Xốp cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 05/2021/MEDEP/PLTBYT Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học Còn hiệu lực
02/11/2021

120679 Xốp cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 08/2021/MEDEP/PLTBYT Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học Còn hiệu lực
15/11/2021

120680 Xốp cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 85/1900000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/06/2023

120681 Xốp cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 056/2023/PL.KANSTAT Còn hiệu lực
09/01/2024

120682 Xốp cầm máu các loại , các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 21.23CVPL.Gelita Còn hiệu lực
21/02/2023

120683 Xốp cầm máu gelatin các cỡ, tiệt trùng, tự tiêu ( Vật liệu cầm máu) (CUTANPLAST FAST) TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 094-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Hải Dương Còn hiệu lực
05/04/2021

120684 Xốp cầm máu gelatin các cỡ, tiệt trùng, tự tiêu ( Vật liệu cầm máu) (CUTANPLAST) TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 094-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Hải Dương Còn hiệu lực
05/04/2021

120685 Xốp cầm máu gelatin các cỡ, tự tiêu, tiệt trùng (AbGel) (Vật liệu cầm máu các loại) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 01/HDM/2022/PL Đã thu hồi
15/03/2022

120686 Xốp cầm máu gelatin tiệt trùng, tự tiêu CUTANPLAST STANDARD (Vật liệu cầm máu) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2485A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2022

120687 Xốp cầm máu gelatin tự tiêu vô trùng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 422/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

120688 Xốp cầm máu không tiêu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018046 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
21/12/2019

120689 Xốp cầm máu không tiêu Chitosan TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN 02/2023/CBPLHS Còn hiệu lực
08/08/2023

120690 Xốp cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLIPHARM VIỆT NAM 05/2023/QĐ-PL Còn hiệu lực
10/02/2023