STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120691 Xốp cầm máu phủ kháng sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ 007/PL-APM Còn hiệu lực
18/03/2024

120692 Xốp cầm máu SMI SPON TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018245 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NGUYÊN Còn hiệu lực
24/08/2019

120693 Xốp cầm máu tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2751A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

120694 Xốp cầm máu tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2754A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

120695 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0306/KTYTHCM Còn hiệu lực
03/06/2022

120696 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0509/KTYTHCM Còn hiệu lực
05/09/2022

120697 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0609/KTYTHCM Còn hiệu lực
06/09/2022

120698 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 01/2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
09/01/2023

120699 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MERIK MEDIC 02/2023/BPL-MERIK Còn hiệu lực
08/08/2023

120700 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MERIK MEDIC 02/2023/BPL-MERIK Còn hiệu lực
08/08/2023

120701 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MERIK MEDIC 02/2023/BPL-MERIK Còn hiệu lực
08/08/2023

120702 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast 10x10x10mm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MERIK MEDIC 03/2024/BPL-MERIK Còn hiệu lực
27/05/2024

120703 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast Fast TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1204/KTYTHCM Còn hiệu lực
12/04/2022

120704 Xốp tạo dáng bằng plastazol TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/1011/2023/VRT Còn hiệu lực
10/11/2023

120705 Xốp tạo dáng chân giả trên gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0609/2023/VRT Còn hiệu lực
07/09/2023

120706 XỐP TẠO DÁNG CHO TAY GIẢ DƯỚI KHUỶU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-001/PLTTBYT Đã thu hồi
26/07/2022

120707 XỐP TẠO DÁNG CHO TAY GIẢ DƯỚI KHUỶU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-002/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/07/2022

120708 Xốp vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI 01112023/ĐPL-PLTBYT Còn hiệu lực
05/07/2024

120709 Xpert MTB/ RIF kit of 50 tests TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 236-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Hội Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
31/10/2019

120710 Xử lý ảnh nội soi kèm Camera TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 2882019/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Minh Còn hiệu lực
29/08/2019

120711 Xử lý ảnh nội soi tích hợp nguồn sáng kèm Camera TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 2882019/170000116/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Minh Còn hiệu lực
29/08/2019

120712 Xử lý ảnh nội soi tích hợp nguồn sáng kèm Camera TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 2882019/170000116/PCBPL-BYT.. Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Minh Còn hiệu lực
29/08/2019

120713 Xương bánh chè hình vòm có xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-274-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
26/11/2019

120714 Xương cấy ghép nha khoa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 16/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

120715 Xương ghép dị chủng TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2309/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
25/09/2019

120716 Xương ghép dị chủng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2790A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

120717 Xương ghép nha khoa TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4742021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
05/11/2021

120718 Xương ghép nha khoa TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 08052023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

120719 Xương ghép nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 47B/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
25/02/2021

120720 XƯƠNG GHÉP NHÂN TẠO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MED - AID 01/VBCBPL-MED Còn hiệu lực
24/06/2022