STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120721 Xương ghép tổng hợp TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2309/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
25/09/2019

120722 Xương ghép tổng hợp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2790A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

120723 XƯƠNG KHỚP MỘC CỐT AN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0099PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU VIETHERBS Đã thu hồi
22/02/2020

120724 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191090 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
25/10/2019

120725 Xương nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2526 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật MG Còn hiệu lực
28/06/2019

120726 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018649 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
23/10/2019

120727 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 947 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
14/12/2019

120728 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020591/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
28/10/2020

120729 Xương nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0609PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG Còn hiệu lực
26/10/2021

120730 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210945-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á Còn hiệu lực
05/01/2022

120731 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6642021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

120732 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 19012012022_MV_PLTBTYT Còn hiệu lực
21/01/2022

120733 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1597/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

120734 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-44/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

120735 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/182 Còn hiệu lực
03/11/2022

120736 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 012022/TBYTVN Còn hiệu lực
11/11/2022

120737 XƯƠNG NHÂN TẠO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL 30112022_03/PLTTBYT_BA Còn hiệu lực
30/11/2022

120738 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA 001/28022023AP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

120739 Xương nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG 01-2023/MG Còn hiệu lực
23/03/2023

120740 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/194 Còn hiệu lực
30/05/2023

120741 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA 001/2024-AP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

120742 Xương nhân tạo (Bột xương nhân tạo); Xi măng xương (Xi măng sinh học kèm dung dịch pha) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/11.09/TM -170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/06/2019

120743 Xương nhân tạo Boncel-Os Dental TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1909/MERAT-2019 Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
21/09/2019

120744 Xương nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1048/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
10/03/2020

120745 Xương Nhân Tạo Các Loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2258/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

120746 Xương nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 842/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

120747 Xương nhân tạo dạng bột TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2268/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Đã thu hồi
17/11/2021

120748 Xương nhân tạo dạng bột TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2268 /170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
19/11/2021

120749 Xương nhân tạo dạng hạt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1109/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
28/10/2021

120750 Xương nhân tạo dạng khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1109/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
28/10/2021