STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120751 Xương nhân tạo dùng trong nha khoa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 0052022ST/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2024

120752 Xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 220/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2022

120753 Xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 221/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2022

120754 Xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 222/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2022

120755 Xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
12/07/2019

120756 Xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 354/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2019

120757 Xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 355/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2019

120758 Xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2019

120759 Xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

120760 Xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/05/2020

120761 Xương nhân tạo Sonora TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

120762 Xương nhân tạo Neve TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 239-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
30/09/2020

120763 Xương nhân tạo Neve TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 239-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
30/09/2020

120764 Xương sinh học (Dạng gel ) và Xương sinh học (Dạng hạt xốp) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 2100/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2022

120765 Xương sinh học Bi-Ostetic dạng dải và dạng putty (Bi-Ostetic Foam and Putty) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2508 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120766 Xương sinh học Bi-Ostetic dạng hạt và khối (Bi-Ostetic Granules and Blocks) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2507 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120767 Xương sinh học Cem-Ostetic dạng putty (Cem-Ostetic putty) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2509 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120768 Xương sinh học Cem-Ostetic hạt và khối (Cem-Ostetic Granules and Blocks) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2510 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120769 Xương sinh học dạng bột TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

120770 Xương sinh học dạng gel TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2268/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Đã thu hồi
17/11/2021

120771 Xương sinh học dạng gel TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2268 /170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
19/11/2021

120772 Xương sinh học dạng gel TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 339/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

120773 Xương sinh học dạng sáp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

120774 Xương sinh học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018313 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
17/07/2019

120775 Xương sinh học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181480 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
18/02/2021

120776 Xương sinh học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 16.2023/SIGNIFY Còn hiệu lực
26/12/2023

120777 Xương tổng hợp dạng ống TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2309/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
25/09/2019

120778 Xương tổng hợp dạng ống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2790A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

120779 Xương đồng loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210632-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IMD Còn hiệu lực
09/08/2021

120780 Xương đồng loại chưa khử khoáng dạng Chips/Powder (Mineralized Bone Chips, Powder) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2504 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019