STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120781 Xương đồng loại dạng cấu trúc từ xương cứng và xương xốp Miếng ghép đĩa đệm đốt sống cổ từ xương đồng loại (Cortical and Cancellous Structural AlloGraft/ Structural Allograft Cervical Spacer) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2506 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120782 Xương đồng loại dạng hỗn hợp khử khoáng và hạt xương xốp chưa khử khoáng dạng Crush-mix (DBM Crush-Mix) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2500 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120783 Xương đồng loại khử khoáng dạng dải (DBM Strip/Sheet) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2501 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120784 Xương đồng loại khử khoáng dạng putty (DBM putty) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2499 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120785 Xương đồng loại từ xương cứng/ xương xốp dạng Chips/Powder (Cortical/Cancellous Chips, Powder) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2505 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120786 Xương đồng loại từ xương cứng/ xương xốp đã khử khoáng dạng Chips/Powder (DBM Cortical/Cancellou s Chips, Powder) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2503 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120787 Xương đồng loại từ xương xốp đã khử khoáng dạng bọt dải/ dạng khối (Demineralized Cancellous Sponge/ Blocks) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2502 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120788 Xy lanh bơm tiêm thuốc cản quang các loại, các cỡ và phụ kiên đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 06.07-1/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
03/07/2020

120789 Xy lanh bơm tiêm thuốc cản quang các loại, các cỡ và phụ kiên đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 06.07-2/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
12/10/2021

120790 Xy lanh chẩn đoán đầu xoáy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0592PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
16/03/2021

120791 Xy lanh chẩn đoán đầu xoáy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0294/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
22/09/2021

120792 Xy lanh chẩn đoán đầu xoáy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 122023/KQPL-MV Còn hiệu lực
23/11/2023

120793 Xy lanh chẩn đoán đầu xoáy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 032024/KQPL-MV Còn hiệu lực
04/03/2024

120794 Xy lanh vệ sinh đường tiết niệu TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 25/042022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
11/10/2022

120795 Xy lanh vệ sinh đường tiết niệu TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 25/022023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
12/03/2024

120796 Xy lanh đầu xoáy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01200917 Công ty cổ phần Công nghệ Kỹ thuật và THiết bị Y tế Hải Âu Còn hiệu lực
13/08/2019

120797 Xy-lanh 150ml với ống nạp nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/01/2023

120798 Xy-lanh 150ml với ống nạp nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003REV01/PLTTBYT Còn hiệu lực
28/02/2023

120799 Xy-lanh máy bơm tiêm thuốc tương phản từ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/01/2023

120800 Xy-lanh máy bơm tiêm thuốc tương phản từ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003REV01/PLTTBYT Còn hiệu lực
28/02/2023

120801 Xylanh 190ml với ống nạp nhanh (QFT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/01/2023

120802 Xylanh 190ml với ống nạp nhanh (QFT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV01/PLTTBYT Đã thu hồi
19/01/2023

120803 Xylanh 190ml với ống nạp nhanh (QFT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV02/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/12/2023

120804 Xylanh tráng Heparin TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 234/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
04/03/2021

120805 Xylanh tráng Heparin TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 234/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
04/03/2021

120806 Xylanh tráng heparin TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.008/PCBPL Còn hiệu lực
22/01/2024

120807 Y-site rubber (Yellow) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 050-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

120808 Yellow Stopper TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 299-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Allomed Còn hiệu lực
14/04/2020

120809 Yếm che an toàn dùng trong ngành X-quang (vật liệu cản tia X) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 063-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
12/07/2019

120810 Yếm chì TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 21.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
22/11/2022