STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120841 ĐAI CHỈNH HÌNH THẮT LƯNG VỚI HỆ THỐNG BOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 319/2023/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/06/2023

120842 Đai chống gù GOOD BACK TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 131/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

120843 Đai chống xoay cẳng bàn chân vải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

120844 Đai chống xoay đùi bàn chân vải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

120845 Đai cổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM Còn hiệu lực
18/09/2023

120846 Đai cổ chân A6 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 72/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH Hanomed Việt Nam Còn hiệu lực
03/10/2019

120847 Đai cổ cứng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

120848 Đai cổ mềm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

120849 Đai cổ mềm TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

120850 Đai cổ tay TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

120851 Đai cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018674 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
22/10/2019

120852 Đai cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS009/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
29/10/2020

120853 Đai cố định chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 8.0124/PCBPL_BB.KNEE Còn hiệu lực
08/01/2024

120854 Đai cố định lưng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 8.0124/PCBPL_BB BACK Còn hiệu lực
08/01/2024

120855 Đai cố định ống nội khí quản (Endotracheal Tube Holder) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018387 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Còn hiệu lực
28/06/2019

120856 Đai cố định ống nội khí quản (Endotracheal Tube Holder) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018570 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Còn hiệu lực
22/08/2019

120857 Đai cố định tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23092103/MP-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

120858 Đai cố định tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 8.0124/PCBPL_BB.WRT-ELB Còn hiệu lực
08/01/2024

120859 Đai cố định tư thế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 09.03/PCBPL_P.SAPO Còn hiệu lực
09/03/2022

120860 Đai cố định tư thế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20230523-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2023

120861 Đai cố định xương chậu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 05.19/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
13/02/2020

120862 Đai cột sống (L3) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 03/PL-GH Còn hiệu lực
20/06/2024

120863 ĐAI CỘT SỐNG (LOẠI 1) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

120864 ĐAI CỘT SỐNG (LOẠI 2) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

120865 ĐAI CỘT SỐNG (LOẠI 3 LƯỚI) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

120866 ĐAI CỘT SỐNG (LOẠI 3) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

120867 Đai cột sống L1 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

120868 Đai cột sống L2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

120869 Đai cột sống L3 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

120870 Đai cột sống lưng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019