STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120871 Đai cột sống lưng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

120872 Đai cột sống lưới TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

120873 Đai Desault Size 2>4 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

120874 Đai Desault (trái – phải) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

120875 ĐAI DESAUTL (TRÁI - PHẢI) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

120876 Đai desautl (trái - phải) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

120877 Đai di chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

120878 Đai ép tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 13.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2023

120879 Đai hỗ trợ chức năng OSIS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL2906/2024 PCBPL-TBYT Còn hiệu lực
29/06/2024

120880 Đai hỗ trợ chức năng y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 469/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2024

120881 Đai hỗ trợ cố định đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20230523-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2023

120882 Đai hỗ trợ cố định đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20240326-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/03/2024

120883 Đai hỗ trợ di chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

120884 Đai hỗ trợ thắt lưng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20230523-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2023

120885 Đai hỗ trợ thắt lưng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20240325-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/03/2024

120886 Đai hơi điều trị đau khớp gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191217 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2019

120887 ĐAI KÉO CỔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

120888 đai kéo cổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

120889 Đai kéo giãn cột sống điều trị đau cổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181311-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

120890 Đai kéo giãn cột sống điều trị đau lưng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181311-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

120891 Đai kéo giãn điều trị đau khớp gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181312-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

120892 ĐAI KHÓA KHUỶU TAY VỚI HỆ THỐNG BOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 319/2023/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/06/2023

120893 Đai kim loại dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 060624/TT-PLA2 Còn hiệu lực
07/06/2024

120894 Đai lưng cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/10/2023

120895 Đai lưng cột sống cao TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

120896 Đai lưng hỗ trợ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/25082022/BCPBL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

120897 Đai lưng hỗ trợ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/25082022/BCPBL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

120898 Đai lưng hỗ trợ cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ MỸ HƯNG 012022/KQPL-PMH Còn hiệu lực
17/10/2022

120899 Đai nẹp chấn thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190466.1 -ADJVINA/ 170000008/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2020

120900 Đai nẹp chấn thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210008 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
14/01/2021